Министерският съвет одобри програма за ползване на хуманитарна помощ за украинци

Министерският съвет одобри програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България в следствие на военните действия в Република Украйна, съобщават за Троян експрес и областта
Предвижда се лицата, получили временна закрила в Република България по Закона за убежището и бежанците имат право на помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, в общ размер на 40 лв. без ДДС на едно лице за нощувка и храноден /закуска, обяд и вечеря/, в т.ч. туристически данък. Помощта ще се предоставя за срок до 3 месеца. Същите права ще имат и лицата заявили желание за достъп до пазара на труда в страната като тази помощ ще се предоставя за срок до 1 месец от датата на заявяването.
Периода на действие на програмата се предвижда да е от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 година.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button