Община Троян подаде пет предложения към АПИ

Община Троян подаде пет предложения към Агенцията „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за изпълнение на инфраструктурни обекти, съобщи на пресконференция кметът на община Троян Донка Михайлова. По думите й в държавния бюджет са предвидени 2,4 милиарда лева за реконструкция на републиканска пътна мрежа, 300 милиона ще бъдат отделени за общинска пътна мрежа.

Инж. Николай Райковски, директор на дирекция „Строителство“ в Общината, поясни, че един от проектите е за цялостна реконструкция на участък от ул. „Стара Планина“ в село Орешак, който води до Троянския манастир. Община Троян има изготвен технически проект. Издадено е строително разрешение. По цялата дължина има 22 кръстовища. В зоната на кръстовищата са предвидени рампи за хора с увреждания. В границите на обхвата на улицата е изработен и проект за улично осветление и велоалея.

В началото на април общинското дружество ВиК „Стенето“ ЕООД планира да продължи с реконструкцията на водопровода по улицата.

Следващ проект е за реконструкция на част от републикански път ІІ-35. Проблемният участък попада в чертите на град Троян и е с дължина около 400 метра. Пътят е с множество локални пропадания и деформации на настилката.

Друго предложение е осигуряване на възможност за целогодишно преминаване през Троянския проход. Средната продължителност на снежната покривка е 168 дни, от които средно 78 дни покривката е устойчива. В зимния период, поради наличието на няколко участъка със снегонавяване, се налага многократно проходът да бъде затварян до подобряване на метеорологичните условия. При затварянето му бизнесът и гражданите заобикалят Централна Стара планина, което увеличава значително преминаваното разстояние и влаганите за транспорт средства и време за пътуване. Нанасят се сериозни щети върху развитието на туризма, каза още Райковски. Той добави, че съществуват различни варианти за преодоляване на посочените проблеми – целогодишно почистване от снегонавявания с високопроходима техника, изграждане на пътен тунел Троян-Кърнаре, изграждане на железопътен тунел Троян-Кърнаре.

АПИ залага общо 39 милиона лева за проучване, проектиране и изпълнение на защитни съоръжения срещу снегонавявания в проблемните участъци. Предвижда се обектът да бъде изпълнен в рамките на 2022 и 2023 година. През 2022 г. се планира да бъде проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране, да се издаде строително разрешение за обекта и да се проведе обществена поръчка за избор на изпълнител.

Предвидените средства за 2022 г. са 19 милиона лева, които ще бъдат вложени при нормално развитие на законовите процедури за подбор на изпълнители. Реконструкция на пътния участък се предвижда след приключване на изграждането на защитните съоръжения през 2023 г.

Другите два внесени проекта са за реконструкция на републикански път ІІІ-402 на територията на Община Троян и на част от републикански път ІІІ-357, свързващ Троян и с. Велчево.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button