Под четири процента падна безработицата в Троян

Под четири процента падна безработицата вТроян и Ловеч, съответно 3,6 и 3,8 на сто. Това информират от Дирекция ”Регионална служба по заетостта” – Ловеч за БТА. Най-висока е в общините Угърчин – 21.9, и Ябланица – 23.3 на сто.

Равнището на регистрирана безработица в областта се задържа ниско, като достига 7.4 процента през февруари.

През месеца за ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда са се регистрирали нови 397 безработни лица, а 316 са започнали работа.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 242. Най-много са в преработващата промишленост, аграрния сектор, следват операции с недвижими имоти, държавно управление, хуманно здравеопазване, търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети и др.

Най-търсените професии през месецa са оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, в селското, горско и рибно стопанство, монтажници, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях и др.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button