Срещи за разпределение на средствата по формули за функция „Образование“

Срещи между Община Троян и второстепенните разпоредители с бюджет – директори на общинските училища и детски градини, се проведоха   на 23 март 2022 г. Обсъждаха се на формулите за 2022 г. за разпределение на средствата по функция „Образование“. За първи път срещите се провеждат през месец март, а не както досега до 28 февруари, което се дължи както на късното сформиране на правителство, така и на късното приемане на държавния бюджет за 2022 г. Това наложи обсъждането да се проведе и преди приемането на общински бюджет за 2022 г., тъй като срокът за утвърждаване от кмета на формулите е 31 март.

В срещите участваха: Кметът на община Троян – г-жа Донка Михайлова, г-жа Розалина Русенова – заместник-кмет „Образование“ , г-жа Галя Белевска – Началник отдел „Бюджет и човешки ресурси“, г-жа Пламенка Гечева – главен специалист „Строителство“, експерти от отдел „Бюджет“, служители от отдел „Образование“, директори и счетоводители на образователните институции.

„Влизаме в трудно предсказуема година, което поставя изпълнението на бюджета пред сериозни рискове и изисква стегнато управление и икономии“, сподели госпожа Михайлова.

Общите тревоги, породени от усложнената икономическа обстановка и растящите цени, независимо от факта, че почти всички стандарти по Функция „Образование“ са завишени, преобладаваха в изказванията на срещите.

След детайлно обсъждане се избраха варианти, които да удовлетворяват повечето от образователните институции и които да осигурят една сравнително спокойна финансова година с възможности за гъвкава реакция и достатъчен резерв при необходимост.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button