Напиши писмо до влиятелен човек – конкурс на Български пощи

Напиши писмо до влиятелен човек  – стартира националният етап на 51-ви международен епистоларен конкурс на Всемирния пощенски съюз, съобщават от „Български пощи“ ЕАД за Троян експрес  и областта  Това е началото на националния етап на 51-ви международен епистоларен  конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО. Темата за тази година е: „Напиши писмо до влиятелен човек, за да му обясниш защо и как следва да се предприемат действия за борба с климатичните промени“.
В конкурса могат да вземат участие единствено деца на възраст от 9 до 15 години. Международното бюро на ВПС не приема съчинения, изпратени директно до тях, от училища или физически лица и допуска за участие във финалното състезание само по едно писмо от страна-членка.

Право на участие в конкурса ще имат съчинения, отговарящи на следните условия:
1. Участникът да предостави попълнена Декларация-съгласие от родителите (образец има на сайта на дружеството – раздел „Новини за клиенти“);
2. Съдържанието на съчинението да отговаря на поставената тема;
3. Авторът на съчинението да бъде на определената възраст -единствено деца на възраст от 9 до 15 години.
4. Съчинението да съдържа не повече от 800 думи;
5. Писмото да бъде с клеймо не по-късно от 25 март 2022 година.

Съчиненията да се изпращат на адрес:
До РУ на „Български пощи” ЕАД,
За 51-ви Епистоларен конкурс

Писмото, класирало се на първо място на национално ниво, ще бъде преведено и изпратено до ВПС за участие в 51–ви международен епистоларен конкурс.

Всички други отличени творби ще получат грамоти, а три от тях, съответно на първо, второ и трето място ще бъдат наградени с подаръци. При наличието на по-голям брой творби с високи литературни качества, ще има и поощрителни награди.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button