Стартира процедура за избор на представители в Съвета на децата

Стартира процедура за избор на представители в Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на ДАЗД  /Държавна агенция за закрила на децата/ , съобщиха от пресцентъра на  Община Троян.

Неговата цел е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики и вземане на решения, свързани с живота и развитието на децата. Чрез функционирането на Съвета на децата ДАЗД дава възможност за участие на децата в системата за закрила на детето и възможност за пряк диалог с тях.
В Съвета има представители на 28-те административни области в България, като е дадена и възможност за включване на 4 деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13г. до 16г. включително, избрани в съответствие с Процедурата за избор. Прилагането на Процедурата за избор на членове на Съвета е разделено на 3 нива: общинско, регионално и национално.
По процедурата за избор на членове на Съвета на децата, в срок до 24 май 2022 г. в Община Троян ще бъдат приемани кандидатури по определените категории на адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в „Център за услуги на гражданите“ или на e-mail: tr_obrazovanie@abv.bg

Заявлението може да се изтегли ОТТУК,  както  и Процедурата за избор на членове

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button