Виктор Стойчев: Поздравления за изградените и работещи инсталации!

Виктор  Стойчев – областен управител присъства  на събранието на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в Троян

Поздравления за изградените и работещи инсталации и за намаляването на количеството депониран отпадък! С тези думи се обърна областният управител Виктор Стойчев на общото събрание днес на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Троян, към кметовете на Троян и Априлци Донка Михайлова и Тихомир Кукенски.

„Те на практика показват как процесът на оползотворяване на отпадъци чрез сепариране и компостиране намалява количеството боклук, който отива в депо. Това намалява разходите на гражданите на съответните общини. И тази дейност трябва да бъде поощрявана във всяка община в област Ловеч“ – коментира Стойчев.

Той посочи, че не навсякъде това се случва в момента, но в следващите години действията трябва да бъдат в посока общините да мислят не толкова за разкриване на нови депа и нови клетки към депата, а за намаляването на количествата отпадъци, които генерират. Това намаляване не само че носи по-малко отпадък на депо, а носи и приходи, изтъкна той. След сепарирането пластмасата се изкупува, металът се изкупува, зеленият отпадък може да стане на компост и да се предоставя на жителите на общината безплатно или срещу символично заплащане. Това също е социална политика, освен че е екологична, подчерта областният управител и допълни: „Всичките действия, които видях предприети с посещението на тяхната изградена инсталация за сепариране и компостиране, показват, че държавата законодателно е помислила за процеса и е създала предпоставки, въпросът оттук насетне е инициатива на местните общности, и най-вече на кметове и общински съвети, да реализират законовите възможности на практика. Това го виждам в Троян реализирано.“
Областният управител разгледа на място инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци и компостиращата инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци. Те са въведени в експлоатация през август м. г.
Стойчев приветства община Троян още и за полаганите усилия да разделят повече отпадък още при източника с въведената през февруари т. г. система за разделно събиране.

На територията на град Троян са разположени 95 контейнера с цветни стикери за хартия, стъкло, пластмаса и метал. Разделното събиране на отпадъците и транспортирането за последваща обработка спестява и пари на данъкоплатците. Очакванията са така да се депонира в пъти по-малко смет на регионалното депо и съответно по-малко заплатени суми. Спестените пари ще се влагат в закупуване на нова техника и съдове, както и за подобряване на дейностите по сметосъбиране.
На общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Троян, бе определена цената за депониране за тази година на тон отпадък.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button