Община Троян с 2,8 млн. лв. по-голям бюджет

Община Троян за тази година има с 2,8 милиона лева повече в сравнение с предходната – 2021г. За поредна година средствата нарастват, като това не е за сметка на увеличение на местните данъци и такси, които за 2022 г. остават непроменени и по-ниски от средните за страната

Бюджетът крие рискове, провокирани от непрогнозируемия темп на нарастване на цените, сподели Михайлова.

Рамката на бюджета, който Кметът предлага за обсъждане в Общинския съвет, е в размер на близо 38,8 милиона лева, от които за държавни дейности над 21,1 милиона лева и за местни дейности – над 17,6 милиона лева. През 2021 г. бюджетът е бил близо 36 милиона лева.

Михайлова посочи още, че от текущата издръжка на местни дейности най-голям дял имат разходите, свързани с комуналното стопанство и благоустройството – чистота, ВиК, снегопочистване, озеленяване и улично осветление – 4 милиона лева. Бюджетът предвижда по-нататъшно изпълнение на ангажимента на кмета на общината средствата за спорт и култура да нарастват ежегодно.

Инвестиционните разходи (капиталови разходи и текущи ремонти) са 7,5 милиона лева или 20 процента от общите разходи, обезпечени с местни приходи. От тях един милион лева се предвижда да бъдат вложени в селата на общината. Ще бъде проектиран Център за възрастни хора в сградата на бившето общежитие към закритото училище във Врабево. През годината ще бъде изградено ново газово стопанство за Детска ясла и Детска градина „Синчец“.

Донка Михайлова посочи още, че Общината ще се опита да задържи 500 хиляди лева резерв за непредвидени разходи.

Общественото обсъждане на бюджета ще е на 17 март от 17:30 часа в салона на община Троян

Представянето на целия  проектобюджет пред медиите вижте във видеофайла.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button