В Троян са настанени 53 украинци

В Троян  и на територията на общината са посрещнати 53 украински граждани,  в област Ловеч са настанени 247, съобщават от областна администрация по информация на общините

В община Троян са посрещнати 53-има – четирима в хотел „Дива“ и 49 на частни адреси.

Най-много украинци има  в община Ловеч – 124-има, в хотелите „Ловеч“ (58) и „Президиум“ (47), четирима в учебния център на НСИ в с. Сливек, шестима в имот, собственост на общината, двама в с. Йоглав и седем в с. Българене. в община Луковит – 30 в частни бази – 24-има в с. Дъбен и шестима в с. Ъглен. 27 са в община Тетевен – във военно-почивния комплекс в с. Рибарица, седем в община Угърчин – в частна къща в града, шестима в община Ябланица – четирима на частен адрес в с. Добревци и две деца в града, настанени при майката, която е украинка.
В общините Априлци и Тетевен към момента няма настанени украински граждани.
По информация на ОДМВР – Ловеч, регистрираните на територията на област Ловеч украински граждани са 231, от които в места за подслон 159 и на частни адреси – 72-ама.
Важно е да се знае, че на основание Закона за чужденците в Република България (чл. 28, ал. 3) физическо или юридическо лице, предоставило подслон на чужденец, в срок до три дни след предоставянето на подслона писмено уведомява службата за административен контрол на чужденците или районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението си за това обстоятелство, като съобщава имената, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца.
Лицата, извършващи хотелиерство, при настаняване на чужденец (чл. 28, ал. 4) го регистрират в регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, в който вписват пълния брой имена на чужденеца, посочени в паспорта или заместващия го документ за пътуване, датата и годината на раждане, гражданството, номера на паспорта или на заместващия го документ за пътуване, както и периода на пребиваването му в туристическия обект.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button