Валя Букарева: Да подобряваме здравето на милиони хора е наша корпоративна мисия

Фармацевтичният завод в Троян е важна производствена мощност за Тева

Валя Букарева е мениджър на фармацевтичния завод на Тева в Троян. Тя  обясни  за модернизацията и продуктовото портфолио на завода, за корпоративната етика на компанията и мотивирането на служителите пред Маряна Златанова.

Г-жо Букарева, след като Актавис беше придобита от Тева, как продължава да се развива заводът в Троян?
 – Много динамично. В първите години работихме активно върху обучението на нашите екипи, хармонизирането на структурите на двете компании и прилагането на работните принципи на Тева.
Сега е време за инвестиции в бъдещето на завода – трансфери на нови продукти, увеличаване на годишните производствени обеми и най-новото – разширение на съществуваща сграда с изцяло ново оборудване и прехвърляне технологията на Судокрем – световноизвестния антисептичен крем, който ще започне да се произвежда в Троян последното тримесечие на 2022 г.
Развитието на завода на Тева в Троян продължава. Вече работим активно по внедряване на софтуерен продукт за цялостно управление на бизнеса, което е ключова крачка към цифровизация на нашата дейност.
Работим активно и по много глобални и локални проекти, свързани с бъдещото развитие на завода. Инвестираме още повече в нови знания за нашите служители.

Какви фармацевтични продукти се произвеждат в завода в Троян – за лечение на какви заболявания и в кои области на медицината?
Заводът в Троян е специализиран в производство на широка гама течни и полутвърди лекарствени форми – суспенсии, сиропи, гелове, унгвенти, мази и козметични продукти. По-конкретно- противовъзпалителни нестероидни (AINS) гелове за местно приложение; антихематомни и антитромбозни гелове; антисептични средства; противогъбични препарати; антипротозойни и антибактериални препарати; локални анестетици; кожни регенериращи средства; суспензии против стомашни киселини; сиропи против кашлица; противовъзпалителни нестероидни разтвори; антиепилептични разтвори; антипсихотични разтвори; антихистамини; диуретични капки. Бих искала да отбележа факта, че заводът на Тева в Троян е един малкото заводи в компанията, специализирани в производството на споменатата продуктова гама. Това ни прави важна производствена мощност в рамките на глобалната производствена мрежа на Тева.

Хора с какви професии и образование работят във фармацевтичния завод на Тева в Троян?
При нас работят хора с различни професии и образование. Разбира се, изискванията за по-голяма част от позициите са с професионална насоченост химия или фармация. Наемаме и студенти в тези специалности, които впоследствие придобиват образователната степен.

Какви са условията на работа?
Като една от водещите световни фармацевтични компании и най-големия фармацевтичен производител в България, Тева се ангажира и управлява всички аспекти на своя бизнес по безопасен и отговорен начин. Както във всички производствени мощности на компанията, ние отделяме значителни ресурси в поддръжката на сгради, съоръжения, процеси и процедури, така че да осигурим възможно най-безопасна работна среда. Имаме много добри условия на труд, предоставяме на нашите служители места за отдих, достатъчно зелени площи в съответствие с изискванията на българското законодателство и европейските регламенти.

Как мотивирате служителите да работят с отдаденост?
Да подобряваме здравето на милиони хора по света е наша корпоративна мисия. И всеки ден намираме нужната мотивация, за да изпълняваме мисията си. За мен е удоволствие да виждам в завода ни мотивирани хора и да работя с тях. Мотивацията е личен човешки избор – израстване, нови знания, участие в проекти, път за развитие, по-богат опит. А ние, ръководителите, помагаме в реализацията на техния избор и най-вече се стремим да бъдем техен пример. Всички работим за бъдещето на завода в Троян, за нашата сигурност като работно място, за сигурността на нашите семейства. За мен личния пример и неформалните разговори са успешния път към това. Да обясниш кое трябва да ни движи напред, да водиш конструктивни дискусии, да виждаш желанието, разбирането и отдадеността в очите на хората. Да създадеш подходящата среда и атмосфера за работа. Да оценяваме напредъка, хората да получават признание за направеното.
Вярвам, че личният пример, признанието на постигнатото и осъзнаването как здравето на хората зависи от теб е движещата сила, която ни мотивира всеки ден да идваме с удоволствие на работа.

Има ли възможност за съвсем млади хора без опит да стартират професионално?
Разбира се. Осигуряваме равен старт на всеки, независимо от наличието или липсата на трудов опит. Имаме много добра въвеждаща програма, както и програма за обучение. Осигуряваме обучаващ, който насочва и помага на всеки новопостъпил колега в рамките на неговия изпитателен срок, в зависимост от заеманата длъжност.
Ако желаете да се присъедините към нашия екип, следете обявите ни за нови работни места. Много бихме се радвали младите хора да започнат трудовата си реализация при нас – голямата компания е голяма школа и добро място за професионално развитие.
Безопасни ли са условията на труд и как го постигате?
За нас безопасните условия на труд са основен приоритет. Разбира се, всеки служител следва да спазва съответните правила и инструкции. За да управляваме риска за здравето и безопасността по най-ефективен начин, ние отделяме значителни ресурси за осигуряване на технически решения в тази насока. Непрекъснато повишаваме културата по безопасност във всички нива в дружеството чрез ангажиране, обучение и поощрение участието на нашите служители в инициативи, свързани с безопасността, здравето и опазването на околната среда – активно участие в срещи на комитета по условие на труд, месечни срещи по здраве и безопасност, в процеса на оценка на рисковете на работното място, разработване на процедури за безопасна работа и др. От години имаме въведена програма за докладване на ,,добри наблюдения, свързани с безопасността“, чиято цел е отново да ангажира служителите за проактивно идентифициране и предприемане на действия за подобряване и отстраняване на потенциални небезопасни състояния и поведения.

Как се опазва околната среда?
Сигурна съм, знаете, че името „Тева“ означава „Природа“. Опазването на околната среда е основен приоритет в стратегията на Тева за корпоративна социална отговорност. Като отговорен работодател ние имаме ангажимент към опазването на околната среда в общностите, в които работим. Ето защо ангажиментът ни в тази насока е голям. Балканфарма -Троян АД се ангажира ефективно да използва енергийните източници и вода и да намалява емисиите на парникови газове (GHG) в дългосрочен план.
Всички съоръжения се поддържат в техническа изправност, за да може да се гарантира тяхната ефективност и по отношение опазване на околната среда. Служителите ни са с необходимата квалификация и компетенции. Извършва се планиран и контролен мониторинг на компонентите на околната среда като въздух, вода, отпадъци и др.

Автор:
Маряна Златанова

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button