Всички лица могат да проверяват по електронен път задълженията си към Община Троян

Всички физически и юридически лица вече могат да проверяват по електронен път своите задължения към бюджета на Община Троян

За да спести време и усилия на своите граждани и на бизнеса, Община Троян непрекъснато обогатява портфолиото от електронни услуги, които предлага. От 14.03.2022 г. чрез ПИК на НАП в интернет портала на Община Троян на адрес: https://troyanidentity.imeon.bg/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DImeon.Web.Public%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Ftroyan.imeon.bg%253A443%26response_mode%3Dform_post%26response_type%3Did_token%2520code%26scope%3Dopenid%2520Imeon.Web.Profile.Public%2520offline_access%26state%3DOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253DjIc_6aoPFT0J1nfkjY54_B8wk0o6MiOn87x2VdUvYWyZGfJgBh6TzIx_d0InDx_6CObHeH1nj0f-i-un4nN20USYuRoe4Lkyt3WAdxUKLkL7yRhaN-dKLAFCfJGBY-oYXYKATSuNhpxBlr0eMmN4dTeUhM8ZROVQYBq9awsBafXz8cPikX1hAhe6KbWRTK7pC6aqIaK2jA-mLKwQL0a9V2EXHsDr_k4dIM5kAR54SyMxDFy5E1y943Q9D3kpxPga%26nonce%3D637828412830492031.ZGViNTJjZWQtNTM5ZC00NmZiLTlhNzYtZjExNzQzNWY0MjI3ODA2MmQ4YzYtYWIyMC00MjM0LWE1MjktNjY1NzU3OTkzYjRj%26x-client-SKU%3DID_NET451%26x-client-ver%3D5.2.1.0
гражданите могат да получат информация за задълженията си за внасяне на местни данъци и такси, администрирани от отдел „Местни приходи“, в т. ч. данък върху недвижимите имоти, превозните средства, патентен данък, такса битови отпадъци и др.
Създадена е възможност потребителите да виждат електронно годишните съобщения за задълженията си, както и да извършват проверка за статуса на подаваните от тях услуги по електронен път. Чрез портала могат да се заявяват и получават електронни услуги към „Местни приходи“, посредством квалифициран електронен подпис (напр. удостоверение за декларирани данни, за наличие или липса на задължение по Закона за местните данъци и такси, за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и т.н.).

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button