За поредна година бюджетът на общината нараства

За поредна година бюджетът на община Троян нараства, като това не е за сметка на увеличение на местните данъци и такси, които за 2022 г. остават непроменени и по-ниски от средните за страната, каза Донка Михайлова по време на общественото обсъждане на Проект 2022 г на18.03.22г.
Рамката на бюджета, който Кметът предлага, е в размер на 38 млн. 764 хил. лева, от които за държавни дейности 21 млн. 113 хил. лева и за местни дейности – 17 млн. 651 хил. лева. За съпоставка за 2021 г. рамката е 35 млн. 918 хил. лева. Ръст е в размер на 2 млн. 846 хил. лева, като при приходите за финансиране на държавни дейности е 2 млн. 080 хил. лева и 766 хил. лева за местни дейности.
Субсидията за финансиране на разходите за делегираните държавни отговорности е 18 млн. 759 хил. лева, като от тях най-много средства за са за образование – 12 881 хил. лева, представляващи 69 %, социални дейности и здравеопазване – 2 977 хил. лева или 16 % и за култура – 943 хил. лева или 5 %.

В съответствие със Закона за държавния бюджет, от 01.04. отпадат таксите за детски градини и детска ясла, като е определен нов стандарт за финансиране на едно дете, който държавата ще предоставя на общините и са завишени щатните бройки за музеите с 3, от които две са за Природо-научния музей в Черни Осъм и една за Музея на занаятите в Троян. С 43 хил. лева е завишен бюджетът на читалищата и с 374 хил. лева на социалните услуги.

На обсъждането присъстваха инж.Петко Пенков – председател на Общински съвет Троян, Галя Белевска и инж. Николай Райковски – начлник отдел „Строителство“, общински съветници, и граждани

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button