Започва проектиране за изграждането на битова канализация

Започва проектиране за изграждането на битова канализация, това съобщи Донка Михайлова във фейбук страницата си.

Тя е подписала договор с фирма „Хидроплан инженеринг груп“ ЕООД за проектиране на изграждането на битова канализация за южната част на гр. Троян.

Проектът обхваща парцели, прилежащи на улица „Генерал Карцов“, улиците „Амбарица“, „Голяма Рибна“, „Тиха“ и „Шести септември“, както и ж.к. „Христо Смирненски“.

Кметът още подчертава, че  Троян е сред малкото градове в района, в които 85% от територията е с новоизградена и добре работеща канализация. Това предпоставя относително ниски водозагуби и сравнително ниска цена на ВиК-услугите.

С проектирането на канализация в частта от града, в която няма такава, се създават предпоставки за разширение на мрежата.

Инвестиционните разходи /капиталови разходи и текущи ремонти/ са 7,5 млн. лева или 20 % от общите разходи, обезпечени с местни приходи. От тях 1 млн. лева се предвижда да бъдат вложени в селата на общината. Основните капиталови разходи се предвиждат за подобряване на качеството на жизнената среда. Продължава изграждането на нови детски площадки, 390 хил. лв. са предвидени за изграждане на обслужваща инфраструктура /водопровод, канализация и улица/ към социалните услуги, които ще бъдат разположени в новата поликлиника

Бюджетът предвижда средства и за тротоарите при северния вход и участък от южния вход на града. Ще бъде довършена и цялостната реконструкция на улиците „Незабравка“ и „Голяма Рибна“. Нови 145 паркоместа се предвижда да бъдат осигурени на паркинга в квартал 303 и на улица „Раковски“. Нова детска площадка се предвижда на ул. „Захари Зограф“, площадката на ул. „Стефан Караджа“ ще се реконструира.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button