Започват строителни дейности на част от улица „Минко Радковски“ Троян

Започват строителни дейности и дадена строителна линия на частта от ул. “Минко Радковски” Троян, която ще обезпечи нужните подземни комуникации (водопровод и канализационни отклонения) и улична мрежа, осигуряваща достъпа към двете нови социални услуги в недостроената поликлиника, с тротоари и улично осветление. Ще бъдат увеличени местата за паркиране, като ще бъдат изградени общо 74 паркоместа в района на поликлиниката, в който почти всяка година разширяваме паркинга и той все не достига. „Още едно крайно неприветливо място в града ни ще намери своя нов смисъл. По време на строителството ще бъде затруднен достъпа на автомобили в района. Строителството ще започне скоро и гражданите ще бъдат уведомени предварително за временните ограничения в паркирането и за алтернативните решения.“, написа Донка Михайлова- кмет на общината.

Във връзка с изграждането на обслужваща инфраструктура към Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост, Ви информираме, че се забранява паркирането и навлизането към обособения паркинг пред Поликлиниката на ул. „Минко Радковски“. По време на строителството ще бъде въведена временна организация на движението, с която се ограничава движението на МПС в зоната на строително-монтажните работи. Строителните дейности ще започнат на 17.03.2022 год.
Трудноподвижните хора и техните придружители временно могат да спират на ул. „Незабравка“, без да възпрепятстват движението.
Препоръчително е посетителите на Поликлиниката да се насочват към паркинга на „МБАЛ – д-р Георги Стоев“ гр. Троян
Паркирането на живущите в района и техните гости може да се извършва в локалното платно на ул. „Минко Радковски“, без да се затруднява преминаването на автомобили.

Благодарим за Вашето разбиране и молим да ни извините за причиненото неудобство!

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button