155 лв ръст на минималната учителска заплата

155 лв увеличени на учителските заплата   или 1415 лв. ще бъде тяхното минимално възнаграждение от 1 април 2022 г., съобщават от Министерството на образованието и науката  (МОН), цитирани от Троян експрес експрес.Това е увеличение  е с 12,3 на сто спрямо сегашния стартов размер.

Със същия процент се вдигат и останалите минимални възнаграждения на педагогическия персонал в средното образование. Средно с толкова ще се повишат и индивидуалните работни заплати на преподавателите в детските градини и училищата.

Това е записано в анекса към действащия колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който подписаха днес министърът на образованието и науката акад. Николай Денков и социалните партньори в средното образование.

Еднакво с учителските заплати са увеличават възнагражденията на ресурсните учители, възпитателите, ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, рехабилитаторите на слуха и говора и треньорите по вид спорт в детските градини и училищата.

Така от 1 април минималните заплати на педагогическия персонал стават:

Учител – 1415 лв.
Старши учител и старши възпитател – 1460 лв.
Главен учител и главен възпитател – 1516 лв.
Заместник-директор – 1595 лв.
Директор – 1724 лв.
Цялото съобщение на Министерството на образованието и науката вижте ТУК

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button