Един живот отдаден на образованието и културата

100 години от рождението на Йонка Мичева

Един живот  посветен се на обществото за развитието на образованието, културата и туризма в Троян. Това  е животът на Йонка Мичева, която преди 100 години се е родила в Троян. За нея ни разказва Христо Костов – троянецът, койот е студент в Великотърновския университет

През 2022 г. се навършват 100 години от рождението на Йонка Мичева Ангелова – един пример за човек, посветил се на обществото за развитието на образованието, културата и туризма в Троян. Жена с осанка и финес, тя беше пример за подражание на човек с висок морал. Родена е на 6 април 1922 г. в махала Попешка, град Троян в занаятчииско семейство от фамилията Кърпелски. Получава своето средно образование в Троянска смесена гимназия „Васил Левски“ през 1941 г., като завършва втора по успех в цялата гимназия.

След това завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“. По време на Втората световна война е участник в антифашистката борба, след 9 септември 1944 г. е доброволка в Отечествената война. От 1938 г. е член на РМС а от 1945 г.- член на БКП от Димитровския набор. От 1945 г. по покана на известния троянски учител Никола Николов е поканена да преподава природни науки в Троянската гимназия, където работи до 1950 г. Интересен момент от живота ѝ е, когато е натоварена със задачата да оглави гимназията.  „Един ден излизаме от час с колегите и сме тръгнали за учителската стая и виждаме другаря Стефан Балевски, който беше директор в този период, нервно върви пред нас и взима стълбите по две по три. Видя ме и ми викна „Йонке, ела в кабинета ми!“, аз се стъписах, казах си какво съм направила, че да ме вика директорът. Отивам аз, влизам в канцеларията и другаря Балевски ми казва следното „Партията е решила аз да отида в партията, а ти оставаш тук за директор”. Бръкна в джоба си, извади една връзка ключове, откачи два ключа,  подаде връзката и ми каза „Приятен ден.“ Аз останах като гръмната, но постепенно навлязох в работата и така до 1966 г.“ (По спомени на самата Йонка Мичева).

След 9 септември, като член на Бюрото на БКП е атестирана, като гражданин и човек и от 1958 до 1962 г. е избрана за Народен представител от Плевенски окръг и така тя става първата жена, която представлява троянци в XXIX НС. Любопитни са спомените й за този период: „Когато бях издигната за народен представител от Плевенски област, тогава аз останах като гръмната. Как ще ходя по селата, какво ще говоря с хората, но с времето човек се очупва. Когато ние бяхме народни представители не може да се срявнява със сегашното време, първо ние нямахме кюфтета, както казват. Нас ни викаха в София само два пъти годишно през пролетта и есента, за заседания ние нямахте такива привилегии както сега, тогава отивахме в Парламента за три дена, като ни се даваше карта за градския транспорт и по 80 лв. за тези дни. През останалото време от годината обикаляхме селата и населените места в района, от който си избран и се срещахме с хората“.

От 1966 до 1970 г. по предложение на Бюрото на ГК на БКП е избрана за длъжността заместник-председател на Градски народен съвет, отговаряща за ресор „Култура и образование”, след което в периода 1970 – 1975 г. преминава на работа в ГК на БКП, като секретар по идеологическите въпроси.

Голям е приноса на Мичева за развитието и благоустрояване на Троян в периода от 1950 до 1975 г. След като се пенсионира работи на обществени начела като председател и инспектор в Комитета за Държавен и народен контрол в Троян, където до 1985 г. В продължение на дълги години е избирана за член на ръководството на НЧ „Наука 1870“-Троян, както и за председател на комитета на Демократичните жени. Йонка Мичева е с лично присъствие в обществения живот на Троян. Участва в читалищната дейност, инициатор и организатор е на популярните туристически походи, участва в дейностите на женското движение, активно се включва и в различни обществени прояви. Изключително активно участие има в Дружество „Амбарица“, град Троян. Избирана е за член на Бюрото и Пленума на ГК, ОбК на БКП, и член на Пленума на Окръжния комитет на БКП дългодишен окръжен и общински съветник. До последно остана вярна на червената идея, като член на Българската социалистическа партия. За своето активно участие в борбата против фашизма и строителството на социализма в родния край е удостоена с множество държавни и правителствени отличия в това число орден „Кирил и Методий“ II степен като учител. Но най-високото признание, което е получила за своя достоен принос към град Троян, е през 2012 г. по повод на нейния 90-десет годишен юбилей, когато с решение № 192 от 27.09.2012 г. на Общински съвет – Троян е удостоена със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ТРОЯН“.

За съжаление този изпълнен с дела живот приключва на 2 февруари 2020 г. в София на деветдесет и седем години. До последно запазва бистра памет, силна воля и до сетния си дъх остава съпричастна с живота и проблемите на своя любим Троян. Името ѝ се е превърнало в емблема, която да вдъхновява и мотивира младите хора да следват примера й, да се борят със зъби и нокти за идеите си. Като един доказал се ръководител, нейни са думите: „Един ръководител не може да знае всичко. Майсторлъка на един ръководител е да може да използва възможностите на екипа, с който работи- един знае по-добре в една област, друг в друга област и така нататък, но най-важното е да има търпение и уважение към хората!“

Тази мъдрост е достатъчен показател за личността на Йонка Мичева, но може да бъде пример за всеки един бъдещ ръководител. Тази смела жена остава в най-новата история на Троян, като първата жена, избрана за училищен директор, и във времето на консервативния Троян да бъде избрана за първата жена народен представител и първата жена заемаща административни длъжности в местното самоуправление.

 

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ
Давидова, В., „Времето е в нас и ние сме във времето…“ Т. 1 (сборник 100 години гимназиално образование в Троян), изд. Арт Студио БМ, Троян, 2016, с. 32, 34, 62,67, 78,79, 82
Давидова, В., 145 години град Троян, изд. Арт Студио БМ, Троян, 2013, с.34-35, 45.
Маринови, М. и М. 2012 – Мария и Марин Маринови. Махала Попишка – квартал на град Троян : спомени на майка ни Йова Стоянова Цвяткова по баща Митовска, Минко Мичев Цонковски и други попишчани. Троян : [Изд. авт.], 2012, с. 42
Пенчева, Ж., Тончев, Т., Културно историческо наследство на Троянския край, том 6, Ловеч, 1993, с. 111
Борисов, Хр., Индустриалният Троян – документална хроника, изд. „Полиграф ЮГ“ АД, Троян, 2020, с. 29, 127, 267, 391-392, 423, 471-472
Генковски, М., Ние сме троянци, изд. Симолина 94, Троян, 2020, с. 59-60
Статията е съставена и от интервюта, които съм взимал от Йонка Мичева приживе през 2018 г.

На снимките  –  Йонка Мичева  като директор и като почетен гражданин на Троян.

Автор:
Христо Косотов

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button