МБАЛ Троян остава без управител

МБАЛ – „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД  отново няма да има Управител, защото вчера, 04 април 2022 г. се проведе първи етап (по документи) и единственият кандидат Христо Попски не бе допуснат до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението, съобщават от Община Троян.

Зам.-кмет  на Община Троян Ангел Ангелов отвори плика с подадените документи на Христо Попски и след проверка комисията назначена със Заповед №333/30.03.2022 г. на кмета на Община Троян реши:

Не допуска до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД, единствения кандидат Христо Попски.

  •  Предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД.

Вторият етап и третият,  до които не бе допуснат Попски бяха

  • Представяне от кандидатите на разработената Концепция за развитие на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” – ЕООД, гр. Троян.
  •  Трети етап –  Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

Да напомним, че  конкурсът за Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение –Троян” (МБАЛ) бе обявен поради изтичане на договора на д-р Бамбов

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button