Oбучение за работа по международни проекти

Обучение за директори и учители от образователните институции в общината на тема „Иновативни методи на преподаване чрез реализиране на eTwinning и Еразъм+ проекти“. се проведе на  06.04.2022 година със съдействието на Община Троян и Центъра за развитие на човешките ресурси при любезното съдействие на СУ „Васил Левски“- Троян.

Събитието е продължение на обучението, стартирало още през есента на миналата година за учители и директори с малък опит в сферата на международното сътрудничество. В резултат на проведената инициатива Центърът за подкрепа на личностно развитие- гр. Троян, ДГ „Осми март“ и ДГ „Буковец“ регистрираха първия съвместен проект в платформата eTwinning. И този път, с много практически задачи и интересни предизвикателства, госпожа Валентина Маринова – eTwinning посланик за България, представи съвременни и непопулярни ИКТ инструменти за създаване на игри, проекти и програмируеми играчки за усвояване на уменията за 21 век на децата от 3 до 6 год. Бяха демонстрирани роботизираните играчки и дейностите на българския екип по проект „Culture4Kids”, приключил през 2021 г. с оценка на национално ниво 91 точки.

Г-жа Маринова пожела успех на новите партньорства и до нови срещи с вече създадени проекти по международната програма eTwinning.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button