Покана по Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“

Покана по Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ отправят от общинска администрация Троян. В поканата се казва:

Уважаеми граждани,

Независимо от непрекъснато променящата се политическа и икономическа обстановка в страната, Община Троян остава последователна в действията и намеренията си за повишаване на качеството на живот на територията на общината и за утвърждаване на партньорството между структурите на гражданското общество или други обществено ангажирани лица и местната власт.

В тази връзка, за 22-ра поредна година обявяваме покана по Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, чрез която може да реализирате Ваши идеи, като подадете формуляр за кандидатстване за осъществяване на съвместни проекти, насочени към обществено значими дейности.

Новото тази година е, че предлагаме проектните предложения да бъдат насочени изцяло към изпълнение на благоустройствени дейности, свързани със създаване и възстановяване на обществени зони за отдих, благоустрояване на околоблокови и междублокови пространства, обновяване на обществени площи за игра на открито, изпълнение на естетизирани елементи на градската среда, за което към обявената покана прилагаме детайли за изпълнение и примерни предложения.

Правилата на програмата подробно са разписани в поканата за участие, от където може да разберете кой може да участва, кои са допустимите за финансиране дейности, реда за кандидатстване, критериите за оценка и начина на подбор на проектните предложения.

Поканата за участие и формуляра за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от: Троян експрес 

Подаването на проектните предложения на хартиен и електронен носител е до 17.00 ч. на 05.05.2022 г. в Общинския център за информация и услуги в Община Троян, пл. “Възраждане“ 1.

Очакваме Вашите идеи и предложения, чрез подаване на формуляр за кандидатстване по програмата.

Ще се радваме, ако постъпят качествени и интересни проектни предложения, допринасящи за повишаване на качеството на живот на територията на общината.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Покана

Формуляр

Детайли и примерни предложения.pdf

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button