Областните администрации са естествен партньор на Министерството на туризма

Областните администрации са естествен партньор на Министерството на туризма и може да помагат за по-ефективната работа на организациите за управление на туристическите райони. Те са успешният комуникационен канал чрез дейността на областните съвети за развитие. Това заяви вчера във Велико Търново зам. областният управител Росен Веселинов на национална среща на организациите за управление на туристическите райони, провела се в рамките на 17-ото издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“.
Участваха зам.-министърът на туризма проф. Мариела Модева и Ивайло Кожухаров, съветник на министъра на туризма. Домакин и водещ на събитието беше инж. д-р Даниел Панов, кмет на Велико Търново. Поставени бяха проблемите, които организациите за управление на туристическите райони срещат по места. Обсъдени бяха конкретни предложения за постигане на повече ефективност в работата и популяризирането им с цел привличане и задържане на членуващите в тях структури – общини, сдружения, областни администрации. Зам.-министър Модева сподели, че с актуализирането на бюджета се очаква да има средства от държавата за финансиране работата на организациите за управление на туристическите райони, които до момента се издържат единствено от членски внос и работа по проекти. Тя именно насърчи областните администрации да намерят своето място и да бъдат връзка между централната управа и регионалните структури.
Коментирани бяха още необходимостта от изграждане на устойчиви екипи по места и предстоящият избор на експерт в Министерството на туризма, отговарящ за организациите за управление на туристическите райони. Даниел Панов акцентира върху неравномерното развитие на регионите, недостатъчно развития културен туризъм, важността да се стимулира надобщинското сътрудничество и да се промотират организациите за управление на туристическите райони, туризма и изработените туристически маршрути. Той направи предложение за провеждане на обучение от Националното сдружение на общините, чийто председател е, с участието на Министерството на туризма и организациите за управление на туристическите райони.
От Областна администрация – Ловеч, в срещата участва още Нели Митева, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Зам.-министър Модева прие поканата на Росен Веселинов да посети Ловеч и да се запознае с туристическия потенциал на областта.
Територията на България е разделена на девет туристически района с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг. Всеки район се управлява от организация за управление на туристическия район.

Седем общини от област Ловеч – Ловеч, Троян, Априлци, Луковит, Угърчин, Тетевен и Ябланица, попадат в Старопланинския туристически район, чийто център за управление е във Велико Търново, а областната администрация е член на организацията за управлението му.

На снимката: Росен Веселинов със зам.-министър Модева

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button