Троян е домакин на Регионален форум по Национална програма на МОН

Троян е домакин  на  Регионалния форум по Национална програма на МОН «Иновации в действие». Той е организиран от РУО и СУ «Васил Левски» – Троян събра днес изявени учени, директори на училища и учители от 5 области на Северна България. Участниците бяха разделени в две тематични направления: „STEM образование“ и „Добри иновативни
практики в училище“. Троян е домакин на Регионален форум по Национална програма на МОН

На откриването в Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян (ИПЖЗ) присъстваха представители на Министерството на образованието и науката, Регионално управление Ловеч, Кметът и зам.-кметът на Община Троян,  председателят на Общински съвет Троян, деканът на Медицинския университет в Плевен и доц. д-р Диян Петков Георгиев от домакините.

Форумът бе официално открит от Донка Михайлова – Кмет на Община Троян. Приветствия към всички участници поднесоха Елена Таскова – Държавен експерт в Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – Министерство на образованието и науката,  д-р Иваничка Буровска – Началник на РУО – Ловеч, проф. Добромир Димитров – ректор на МУ – Плевен, Коста Бушнаков – Председател на Съюза по автоматика и информатика, Ангел Балев – Директор на СУ „Васил Левски“ – Троян, представители на Регионалните управления на образованието, директори и учители от областите Видин, Монтана,
Враца, Плевен, Ловеч.

Поздрав към участниците във форума отправиха ученици от СУ ‘Васил Левски“ Троян под ръководството на Мариета Жекова.

По време на  кафе паузата сервираха ученици от професионалната паралелка на троянското училище – организатор

След откриването бяха изслушани с голям интерес над 35 презентации.

Пет от общо девет училища в общината ни са иновативни. Това са СУ «Васил Левски»- Троян, СУ «Св. Климент Охридски»- Троян, СУ «Васил Левски»-с. Черни Осъм, ОУ «Иван Хаджийски»- Троян, ОУ «Васил Левски»- с. Орешак.

През 2021 г. е открит първият училищен STЕМ център за област Ловеч в СУ „Васил Левски“ – гр. Троян на стойност 300 000 лв. и съфинансиране от училището и училищното настоятелство. Кабинет по роботика работи в ОУ „Иван Хаджийски“ с 10 работни станции и специализиран софтуер за 3D принтиране, финансиран по програма на Община Троян „Обществен форум“. Кът за занимания по интереси и информационни технологии бе изграден по проект на Община Троян в НУ „Христо Ботев“ на стойност 221 500 лв. с финансиране на МОН. Училищата ни имат нужда от повече творчество, нови идеи и мотивация.

На 29.04 , форумът бе закрит след изслушване на презентации от Ловеч, Тетевен и Плевен


Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button