В община Троян пет украинки са започнали работа

В община Троян пет украинки, със съдействието на структурата на БЧК в града, вече са наети в местни фирми , следващата седмица се очаква още четири да започнат работа. Това е съобщено на срещата между Областния управител, украински граждани и институции в област Ловеч

Подкрепа, включително и психологическа, украинските граждани получават и в момента от двата центъра за подкрепа – към БЧК и Центъра за обществена подкрепа в Ловеч. Помощта от там ще продължи, докато има нужда от нея, не само с предоставяне на хранителни продукти, дрехи, обувки, хигиенни и санитарни материали, а и за комуникация с институциите по всякакви въпроси. От днес към доброволците в информационния център към БЧК – Ловеч, е привлечено украинско момиче, владеещо три езика.

Към вчерашна дата издадените регистрационни карти на чужденец за временна закрила в област Ловеч са 135, 84 от които в община Ловеч. Обявени са от работодатели 42 свободни работни места в бюрата по труда в Ловеч (29), Троян (8) и Тетевен (5), продължават срещите с работодатели и с украинските граждани за проучване на нагласите им за работа. Еднократна социална помощ в размер на 375 лв са получили 37 семейства, от които 32 в община Ловеч.
На срещата бе обяснено, че всеки украински гражданин, пребиваващ на територията на област Ловеч, до 15 април може да получи регистрация за временна закрила – в областта са разкрити четири пункта за това. След тази дата влезлите още в края на февруари у нас вече ще са със статут на туристи и няма да може да се възползват от помощта от държавата. Документът за временна закрила, издаден на украинци в България, важи само за нашата страна, те обаче може да се преместят в друга европейска държава, където ще имат възможност да се пререгистрират и да се ползват от правата, които съответната държава дава на хората под временна закрила.
Украински граждани с български произход, удостоверен в акта за раждане, и ако имат сключен трудов договор за минимум шест месеца, може да кандидатстват за продължително или постоянно пребиваване в България. Самото българско гражданство се разрешава от Министерството на правосъдието.
Хората, които все още са без документи и личен номер на чужденец, се насочват за медицинско обслужване към центровете за спешна помощ. С получаването на временна закрила се гарантира базово медицинско обслужване, заплащано от държавния бюджет.
Регламентиран е и приемът на деца и ученици от Украйна в детска градина или училище. Заявления се подават в Регионалното управление по образованието в Ловеч, като са изяснени необходимите медицински документи за приема.
Заявление-декларация се подава и в дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване и за социални помощи – еднократна социална помощ, еднократна социална помощ за издаване на лична карта, месечна социална помощ, целева помощ за отопление. За получаване на социална помощ, ако лицето е безработно, трябва да се регистрира в Бюрото по труда в тримесечен срок от издаване на разрешението за пребиваване в България. А за да придобие право на месечна социална помощ, е задължително отработването на четири часа обществено полезен труд за период от 14 дни всеки месец.
Община Ловеч ще подпомогне финансово всеки украински гражданин, настанен на територията на общината в частно жилище и притежаващ документи. След подаване на заявление ще може да получи 250 лв, набрани от дарения по сметка на общината, като този акт няма да е еднократен, стига да няма други чакащи. Отделно от това ще бъде осигурена възможност учениците от Украйна, които ще тръгнат на училище, да изучават български език.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button