Валентин Дацов е допуснат в конкурса за управител на Общински пазари“

Валентин Дацов  – икономист от Орешак бе единственият кандидат, който е подал документи в конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД.

Днес, 21 април 2022 г. се проведе първи етап – Предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян.

Валентин Дацов е допуснат в конкурса за управител на Общински пазари“
Комисията

Комисия назначена със Заповед №449/18.04.2022 г. на кмета на Община Троян допусна  Дацов до следващите етапи на конкурса.

Валентин Дацов е завършил средно образование  в Механототехникума   Ловеч, а висшето си в Стопанска академия (СА)„Д. А. Ценов“ – Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“.

Валентин Дацов е допуснат в конкурса за управител на Общински пазари“
Цвета Димова -юрист на Община Троян  и зам.-кмет Ангел Ангелов

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button