Еднодневна програма за повишаване капацитета на артистите в град Троян

Еднодневна програма за повишаване капацитета на артистите в град Троян ще се проведе на 20 май в Информационен Център

Фестивалът за музика и съвременно изкуство Ritual Gatherings проведе проучване сред местните артисти, за да разбере повече за подходите при промотиране, продажба и развиване на креативни продукти. На база резултатите ще бъде представена програма за предприемачество в артистичната сфера с гост-лектори от Норвегия

17 май, Троян – Резултатите от проведената анкета в месеците от януари до април с фокус върху хората, заети в културната сфера в Троян, говорят за нуждата от повишаване на капацитета и знанията на местните артисти за съхраняване на занаята и развитието му чрез дигитални технологии и съвременни практики. В проучването участваха 50 артисти, като една трета от тях казват, че се издържат изцяло от изкуство и артистични прояви. Всеки пети от тях разчита на преподавателска дейност, като странично занимание, а 10% работят още и в сферата на маркетинга, същият е процентът и на заетите в читалищното дело и библиотекарството. Повече от половината за постоянно заети на заплата, а 14% имат собствен бизнес. Проучването показа и че голяма част от тях – 38% нямат своя страница в социалните мрежи, което е един от доказаните канали за успешно промотиране и продажба на изкуство.

Екипът на фестивала за съвременно изкуство Ritual Gatherings пристига в града на 20 май, петък в Информационен център, където от 10 до 17 часа ще бъдат представени няколко лекции и примери за успешно културно предприемачество, които артистите могат да приложат в развитието на креативните си продукти, така че да повишат знанията си чрез тяхното прилагане. Специални гости на еднодневния семинар са представители на норвежкия артистичен колектив Pikene på Broen и съвременния артист Tine Sureаl Lange, която има голям опит в работата с традиционни ритуали в съчетание с новаторски практики и съвременна медиа. За подходите при представяне на изкуство, дигиталните медии и различните бизнес модели, с които артистите могат да работят, ще разкаже и даде практически съвети Елеонора Дервенска – преподавател по културен мениджмънт в Нов Български Университет. Ще бъде представена и инициативата на Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства в гр. Троян – „Музей в куфар“. Образователната програма, разработена от Музея на специално обучение в Шотландия, дава възможност за докосване до културното наследство чрез непосредственото визуално и сетивно възприемане на съдържанието.

Семинарът е отворен и безплатен за всички артисти, които имат желание да осъвременят подхода при представяне на изкуството си и няма ограничение за формата, в който работят.

Проучването на артистичната общност бе инициирано от Ritual Gatherings и цели да идентифицира моментното състояние на културната сфера в града, нуждите и потенциала на местните артисти. В него се включиха 36 човека, на възраст между 18 и 55+ години, постоянно живеещи и работещи в града. Паралелно бяха изследвани и местното културно и фолклорно наследство, в частност специфичните ритуали и традиции в община Троян, тяхното опазване, развиване и популяризиране чрез интерактивни методи. На база тази информация, организаторите ще изготвят и културен профил на общината, с която тя да бъде подпомогната в стратегическото развитие на местната културна сцена.

Ritual Gatherings ежегоден интердисциплинарен културен фестивал, съпътстван от серия градски събития, който съчетава музика, съвременно изкуство, традиционни ритуали, кулинарни и практически екологични практики.
Проект „Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми” се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проектът е част от ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.
Основна цел на проекта е прилагането на холистичен подход за съживяването на малки културни екосистеми, чрез събития и активности, насочени към ключовите участници в тях и с фокус – обмяната на опит и културни прояви с експерти от културния сектор в Исландия и Норвегия. От една страна, проектът цели подобряване достъпа до култура в малките населени места посредством провеждането на серия регионални микросъбития, последвани от национален, интердисциплинарен фестивал. От друга – проектът цели и повишаване капацитета на местните културни оператори и творци, посредством провеждането на семинари, лекции, работилници и ежегоден професионален форум.
Бенефициент на проекта е Сдружение АСОРИ, а партньори в изпълнението на проекта са общините Кюстендил, Троян и Шумен, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян, норвежкия артистичен колектив Pikene på Broen и Музеят на Живото Изкуство/The Living Art Museum – Рейкявик, Исландия.

www.eeagrants.bg/
www.asori.org/bg/home
https://ritualgatherings.com/

 

Източник
https://ritualgatherings.com/

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button