На 2 юни ще се проведе тренировка по оповестяване със сиренната система на област Ловеч

На 2 юни ще се проведе тренировка по оповестяване със сиренната система на област Ловеч разпореди със заповед областният управител. Тя ще се проведе от 11.40 ч. до 12.30 ч. на 2 юни. На този ден се почита паметта на Ботев и загиналите за свободата на България с вой на сирени, като всяка година в 12 ч. те се включват за две минути. В същото време сега съгласно утвърден от министъра на вътрешните работи план ще се проведе тренировката за задействане на системите за ранно предупреждение и оповестяване в страната.
Виктор Стойчев призовава хората да останат спокойни, а институциите да не допуснат стресови ситуации.
Задействането на системата за тренировката ще се извърши централизирано в 12 ч. в продължение на две минути. При отказ на централизираното задействане по места да се пристъпи към ръчно запускане на сирените, се нарежда в заповедта. Утвърден е план за подготовка и провеждане на тренировката в област Ловеч, за ръководител е назначена Василка Христова, главен експерт в областната администрация, а за заместник – комисар Владимир Кацарски, директор на РДПБЗН. От кметовете на общини се изисква да назначат отговорни лица за всички сирени, да определят оперативна група, която да осигури непрекъснато електрозахранване на обектите с монтирани сирени, да следи за получаването на сигналите „Въздушна опасност“ и „Отбой от въздушна опасност“, за нормалното сработване на сирените, да изготвят в указаните срокове необходимите справки.
Според заповедта отговорниците на ръчните и електромеханичните сирени с местно запускане ги задействат в 12 ч. с периодично прекъсване в продължение на две минути, а отговорниците на електромеханичните сирени с централизирано запускане ги задействат принудително в случай че не сработят.
До 13 ч. оперативните групи в общините трябва да предадат първичните резултати на дежурния по областeн съвет за сигурност с информация за броя монтирани електромеханични сирени, общия брой на задействаните и брой и местопололожение на незадействалите. До половин час след това дежурният по областен съвет за сигурност следва да предаде обобщените резултати в оперативния център на РДПБЗН. До края на работния ден резултатите от хода на тренировката да се изпратят на ръководителя на национално ниво в МВР.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button