Общинска администрация Троян въвежда безхартиен документооборот

Общинска администрация Троян от. 1.06. 2022 г. въвежда безхартиен документооборот. По този начин ще се  икономизира разходи за хартиените документи, време за обработката им и ще направим по-нататъшни стъпки в модернизирането на административното обслужване. След няколкомесечна подготовка днес цялата администрация премина обучение. За да се добие представа за мащаба на това усилие ще посоча, че през 2021 година в Община Троян са обработени 56 361 броя входящи и изходящи документи, а 10 982 броя преписки и писма съм обработила лично. “

„Среднодневно отделям по два часа извънработно време за обработка, за да могат подписаните документи сутринта да са на разположение на колегите. Надявам се, че с новия модел на работа част от това време ще ползвам по-ефективно.“, каза Михайлова на пресконференция, която се проведе с медии.

Нищо не се променя за гражданите, това е само за общинска администрация.

Повече за безхартиения документооборот чуйте във видеото.Общинска администрация – Троян въвежда безхартиен документооборот

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button