Представяме Ви Държавно горско стопанство Троян

Представяме Ви  дейността на Държавно горско стопанство (ДГС ) Троян.  Сега ще ви разкажем за  лесовъдите, които работят там.

Хората, облечени в цвета на гората, се грижат за нейното възобновяване и опазване на горските територии. Лесовъдът участва във всички горскостопански работи, извършвани в нейния обхват. Също така контролира качеството на тези дейности и следи правилата за ползване на горите.

Лесовъдите са посредници между обществото и природата. Те се познават отдалеч.  Имат  и специфични духовни качества, присъщи на хората с горски професии: любов към природата, смелост, съобразителност, издръжливост.

Представяме Ви Държавно горско стопанство Троян

Освен в горите и горските територии извършват различни дейности и в градска среда.
Частично или цялостно премахват опасни дървета в условия, които не позволяват използването на механизация.

Горските са снабдени с инструменти и приспособления (включително алпинистки) за извършване на услугите без опасност за близките сгради и инфраструктурата.

Също така  служителите от ДГС-Троян изработват нестандартни елементи от туристическата инфраструктура от грубо обработена обла дървесина, като пейки, маси, беседки и други.
Тийнзоната

Нагледен пример за това е Лесопарк “Турлата” в Троян, в който пейките, влакчето, къщичката, гъбките са изработени от троянските горски служители. Също така и в Тийн зоната – столчето, масичката с пейките. Всичко е изработено с много любов.

Лесовъдите в ДГС-Троян извършват и разсадниково производство на иглолистни и широколистни дървесни видове за озеленяване. Към тях винаги може да се обърнем за съвет – кое дърво може да ни свърши работа, кое не.Представяме Ви Държавно горско стопанство Троян

Разхождайки се из гордостта на Троянското горско стопанство – Лесопарк Турлата, има едно широко пространство, (местността Гъбата), от което се вижда Троян. Учителите съвсем спокойно могат да покажат на своите възпитаници създадения от служителите на ДГС-Троян дендрариум от местни дървесни видове. Там децата нагледно ще научат нещо повече от стандартните знания , които са заложени в учебниците.

Те, лесовъдите, се грижат  и за природолюбителите, които обичат да се разхождат из горите.

Представяме Ви Държавно горско стопанство Троян

Подсигурили са ръчно изработени пейки, маси и беседки за отдих из троянския край – Шипково, Чифлик, водопадите „Бръмбар скок“ и „Лопушница“ („Скокът” – с. Калейца), на Беклемето и на други места..

Освен за всичко останало, ДГС Троян се грижи и за рибното богатство на района.Представяме Ви Държавно горско стопанство Троян

Горските хора са тихи, скромни. Те добруват тихомълком за нас – гражданите, и за гората, защото знаят, че когато има мир и разбирателство, всички са щастливи и усмихнати.

Защото гората е творение и на човешките ръце !

Представяме Ви Държавно горско стопанство Троян
лесопарк „Турлата“

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button