Световно кафене – „Как да общуваме по-добре“

Световно кафене  и„Как да общуваме по-добре“ ни написаха Християна Христова, Юлиана Чинкова от
Клуб „Медии“ – СУ „Васил Левски“с ментор Ангелина Иванова
В изпълнение на план-програмата на ОбКБППМН – Троян за 2022 г., на 10.05.2022 от 14:30 в Информационно-културния център – Троян се проведе дискусия с ученици от различни училища по метод „Световно кафене“. Темата на дискусията беше „Как да общуваме по-добре“.
Учениците бяха разделени на шест групи, всяка от които седеше на отделна маса. На всяка маса беше поставен различен въпрос, свързан с темата.
Участниците трябваше да преминат през всяка маса, за да дадат мнението си по всеки един от въпросите. Накрая избран човек от всяка една група (модератор) представи и аргументира всяка една от тезите на участниците в събитието. Водещ на дискусията беше психологът Йордан Танковски.
Обсъдени бяха следните въпроси:
1. Какво трябва да се подобри в общуването между ученици и учители?
2. Какво трябва да се подобри в общуването между учители и родители?
3. Какво трябва да се подобри в общуването между родители и деца?
4. Какви правила, принципи, добри практики трябва да се създадат в училище за подобряване на общуването между всички?
5. Какво ни пречи да общуваме по-добре?
6. Аз си мечтая, когато отида в училище, да…

Клуб „Медии“ – СУ „Васил Левски“Троян

Автор:
Християна Христова, Юлиана Чинкова Клуб „Медии“ – СУ „Васил Левски“Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button