В Троян ще се проведе „Световно кафене“ с ученици

В Троян на 10.05.2022 г. /вторник/ от 14.30 часа в Информационно-културен център  ще се проведе образователно събитие – дискусия по метод „Световно кафене с ученици 8-12 клас от училищата в общината. Темата, по която учениците ще дискутират е: „Как да общуваме по-добре?“.

Събитието е организирано от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с модератор – психологът Йордан Танковски.

Световното кафене е дискусионен формат, който изследва възможностите на колективната интелигентност да разрешава казуси и дава иновативни решения на стари проблеми в нейерархичен, неформален, приятен и ефективен формат.

Най-древният начин да споделяме знанията и опита си е в малки групи. В рамките на 3 часа всички участници, без да са се срещали лично, споделят идеите и опита си по зададената тема с всички останали. До края на всеобхватната дискусия всеки „опрашва“ с нови решения казуса по метода на Световното кафене.
Нашето Кафене ще търси конкретни решения на въпроса „Какво може да върне младите хора и професионалистите към региона на Враца и/или да ги накара да останат в него?“

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button