Започват проверки на язовирите в област Ловеч

Започват проверки със заповед  на  областния управител. Той  назначи междуведомствена комисия, която да извърши контролна проверка на язовирите и съоръженията към тях на територията на област Ловеч. Председател на комисията е зам.-областният управител Росен Веселинов, а членове – представители на областната администрация, на регионалния отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Северозападна България – Плевен – Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, на „Напоителни системи“ – клон „Среден Дунав“ – Плевен, на държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ – регионално звено Велико Търново, и на общината, собственик на водните обекти.
Задачата на комисията е да обследва техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти и да провери изпълнението на предписанията от последните проверки, да проконтролира наличието на незаконни водовземания, подприщващи съоръжения, незаконни постройки, огради и складирани материали в отточните дерета на язовирите. На собствениците на водностопански обекти, неизпълнили предписанията от предните проверки, да се съставят актове за административно нарушение, се казва още в заповедта на областния управител, контрол по изпълнението на която той ще упражнява лично.
Проверките започнаха вчера, ще продължат по утвърден график до края на юни, след което ще бъдат изготвени и представени доклад за работата на комисията и констативни протоколи за състоянието на всичките 71 язовира, съобщаваот Областна администрация за Троян експрес

Източник
Областна управа

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button