Четвъртокласници си взеха довиждане с любимото училище

Четвъртокласници от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Троян за последен път прекрачиха на своето любимо училище.

След кратко тържество, подготвено от третокласниците, директорът г-н Борис Йовчев награди четвъртокласници за отличен успех и издигане престижа на училището през целия начален етап на образование. Беше дадена думата на учениците от IV „а“ клас, които изказаха своята благодарност към кл. ръководител г-жа Терзиева. Учениците от IV „б“ клас в стихове, измислени от тях, описаха всяко дете, а г-жа Зъзрева ги поздрави за постигнатите успехи. Представянето завърши с IV „в“ клас, които макар и с малко тъга и сълзи в очите изпяха любимата си песен „Дяволчетата у нас“, а тяхната класна, г-жа Янкова пожела упоритост и постоянство, за да сбъднат мечтите си.

Празникът завърши с благодарност към всички учители и обща снимка, написа старши учител Диана Янкова от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Троян.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button