Новите цени на водата в Троян от 1 юни

Новите цени на водата в Троян, влезли в сила от 01.06.2022г, се съобщават в сайта „Троянски глас“.

“В и К Стенето” ЕООД, Троян, обявява, че с решение № БП-Ц-6/31.05.2022 г., КЕВР гр. София, утвърждава, считано от 01.06.2022 г. цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г. на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян, както следва:

1. Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,414 лв./куб.м
2. Цена на услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,158 лв./куб.м
3. Цена на услугата пречистване на отпадъчните води
– за битови и приравнените към тях потребители – 0,476 лв./куб.м

– за промишлени и други стопански потребители:

степен на замърсяване 1 – 0,548 лв./куб.м

степен на замърсяване 2 – 0,810 лв./куб.м

степен на замърсяване 3 – 1,105 лв./куб.м

4. Доставяне на вода на друг В и К оператор – 0,890 лв./куб.м

 За сравнение от 2021 г.

За Троян цените на ВиК услуги лв./куб.м. към  01.01.2021 г.,  1.53 лв (без ДДС)  –  1.84 лв с ДДС//куб.м

Доставяне вода на потребителите – 1,298лв//куб.м
Отвеждане на отпадъчни води – 0,124 лв//куб.м
Битови и приравнените към тях потребители – 0,372 лв//куб.м

Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 – 0,508 лв//куб.м
степен на замърсяване 2 – 0,609 лв/ /куб.м
степен на замърсяване 3 – 0,809 лв/ /куб.м

 

Източник
https://glas.troyan.bg/obyavi/item/1176-novi-tzeni-na-vodata-v-troyan-ot-1-yuni

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button