Обществено обсъждане на Генерален план за организация на движение в Троян

Троян е рекордьор по МПС - 830 на 1000 жители, при средно 400 на 1000

Обществено обсъждане във връзка с актуализиран генерален план за организация на движението / ГПОД/ на гр. Троян на 13.06.2020 година, от 13:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет– Троян.

Обществено обсъждане на Генерален план за организация на движение в Троян
Тримата кметове за 27 години

Инж. Любка Николова представи подробно трите точки от ГПОД – Пешеходство, паркиране- режим на паркиране и престой; посочност на улиците , разрешение и забрани за движение по тях; предимства за движение на МПС . Отчетено бе , че  изградени са нов мост, две кръгови кръстовища, 13 изкуствени неравности, 10 цялостно рехабилитирани улици, нови северен и южен вход.

Въпреки наличието на ж.п.линия основния транспорт, както за общината, така и за града е автомобилният. Чрез него се осъществяват кореспонденциите между отделните населени места и части на града. Трябва да се спомене и нещо много важно – градът от край време е с много висока степен на моторизация.

По данни от РУ на МВР – гр.Троян регистрираните моторни превозни средства са били:
-2003 год. 16500 бр. МПС
-2015 год. 23034 бр. МПС
-2021 год. 26047 бр. МПС за община Троян и 18978 бр. МПС за гр. Троян
Това дава една моторизация от 830 МПС на 1000 жители, което е далеч над средното за страната 400 МПС на 1000 жители.  При това трябва да се отбележи, че в града се движат и коли, които са с друга регистрация, като града се посещава от 50000 до 75000 туристи на година. Всичко това показва колко е важен за град Троян настоящият проект.

През 2022 и 2023 г. ще бъдат изградени 250 нови паркоместа. Новите места за спиране и паркиране, нови еднопосочни улици, нови кръгови кръстовища, ограничения за тежкотоварния трафик бяха сред най-дискутираните теми.

На срещата присъстваха кметът на Троян Донка Михайлова, инж. Николай Райковски – началник отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“,  инж. Николай Хитров, директор на Дирекция „Устройство на територията“ в Община Троян , бившите кметове Минко Акимов (сега общински съветник) и Делян Енкин.

Обяснителната записка може да прочетете ТУК

До края на месеца всеки гражданин на Троян може да  даде своите предложения на мейл postbox@troyan.bg.

Обществено обсъждане на Генерален план за организация на движение в Троян
Инж.Любка Николова, инж. Николай Райковски, Николай Петров

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button