Откриха два нови санирани блока в Троян

Откриха  две санирани жилищни сгради – блок  11 „Хисар“ в „Лъгът“ и блок 5 в ж.к. „Младост“, с официална церемония в Троян.

Проектът е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.003-0019-С01 от 03.09.2020 г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрова в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Бенефициент е Община Троян. Общата стойност на проекта е 1 442 988,12 лв., от които 1 226 539,90 лв. съфинансиране от ЕФРР и 216 448,22 лв. Национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 24 месеца от 03.09.2020 г. до 03.09.2022 г.

С това още 95 жилища и 7 стопански обекта в Троян са преобразени.Общо в последните години Община Троян осигури саниране на 43 сгради със 722 обекта в тях да бъдат включени в проекти за повишаване на енергийната ефективност и обезпечи управлението им.
На откриването присъстваха Донка Михайлова – кмет на Община Троян , зам.-кметове, граждани и служители на Общинска администрация, ръководител проекта инж.Таня Димитрова и представител на фирмата изпълнител.

Кметът Михайлова  разряза  официално лентата заедно  с инж. Димитрова и живущи в блок 5

Радостта, че повече от 700 семейства живеят в добра жилищна среда, плащат по-малко от скъпите сметки за отопление и около тях е по-красиво оправдава всички нерви, огорчение и преглътна прояви на нервност на гражданите. „Преобразихте квартала“ ми казаха с удовлетворение живущите там. Пожелах на хората от двата блока постигнатото да ни дава повече поводи за усмивки.„, написа Михайлова в своята Фейсбук страница.

Инж. Димитрова запозна гости и медии с извършените дейности и  резултатите от проекта, финансиращата програма и екипът за управление.

Галерия от снимки може да видите ТУК.
Така започна

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button