Представиха инициативата ,,Нов европейски Баухаус” в Черни Осъм

Представиха  инициативата ,,Нов европейски Баухаус”  днес, 11.06.2022г.  в  Природонаучния музей (ПНМ) като културна институция. Това е съпътстващо събитие преди  самия фестивал
Госпожа Павлина Иванова   представи  гостите и участници и ги приветства.Представиха инициативата ,,Нов европейски Баухаус” в Черни Осъм
Висока оценка даде за работата на музея и очерта като ценни новите му перспективи за развитие  г-жа Розалина Русенова- заместник-кмет на община Троян, която бе сред гостите. Представиха инициативата ,,Нов европейски Баухаус” в Черни Осъм
,,Нов европейски Баухаус”  е идея , която се осъществява  с помощта на  Мара Битман, доброволец в ПНМ – Черни Осъм, община Троян, по програма на ЮНЕСКО.
Йордан Николов, информатор в ПНМ – Черни Осъм, представи акценти от добрите практики за дигитализации в музеите.Представиха инициативата ,,Нов европейски Баухаус” в Черни Осъм
Изключително интересно  бе  представянето на концепцията – Биосферен парк, от експертът Сергей Александров от дирекция Национален парк ,,Централен Балкан”. Той запозна аудиторията с основните ценности, параметри на участие и възможностите, които предоставя участието на общините в границите на Биосферния парк. Подчерта изключителния принос на община Троян, която първа се е включила в инициативата.
Нина Димитрова, уредник в Музея на художествените занаяти и приложно изкуство – Троян  презентира приносът на Музея на занаятите за опазване на природното наследство на Троянската керамика.Представиха инициативата ,,Нов европейски Баухаус” в Черни Осъм
Маргарита Доровска, директор на Музей Дом на хумора и сатирата представи пътуващата изложба 25 на  Габровско биенале на хумора и сатирата.
Акценти към изложбата и идеите за Баухауса сподели карикатуристът Ивайло Цветков.
Срещата премина с много дискусии, ползотворни контакти, нови хоризонти за сътрудничество, нови подходи за въвличане на общностите към съхраняване на културните и природни ценности.
През цялото време на живо се излъчваше водещото събитие в Брюксел.

Инициативата „Нов европейски Баухаус“ е връзката между Европейския зелен пакт и нашите жизнени пространства. В нея се призовават европейците да си представят и да изградят заедно устойчиво и приобщаващо бъдеще, което е красиво за очите, умовете и душите ни. Новият европейски Баухаус е творческо и междудисциплинарно движение в процес на създаване, в което гражданите са част от него. Накратко, това е платформа за експерименти и връзки, насърчаваща сътрудничеството между мислителите и деятелите, които искат да проектират нашите бъдещи начини на съжителство. Това е мост между науката и технологиите и изкуството и културата.Това е призив за промяна на възгледите и възприемане на екологичните и цифровите предизвикателства, пред които сме изправени, като възможности за един по-добър живот. Това е нов подход към намирането на иновативни решения на сложни обществени проблеми чрез съвместно творчество. Инициативата има за цел да оформи нашето мислене, поведение и пазари в съответствие с нови начини на живот и строителство, включително чрез оказване на влияние върху обществените поръчки. Новият европейски Баухаус ще: събере граждани, експерти, предприятия и институции и ще улесни разговорите за начините утрешните жилищни пространства да станат физически и финансово по-достъпни; ще мобилизира дизайнери, архитекти, инженери, учени, студенти и творчески умове от всички дисциплини, за да преосмислят устойчивия начин на живот в Европа и извън нея; ще се стреми да подобри качеството на нашия живот. Инициативата ще подчертае стойността на простотата, функционалността и кръговостта на материалите, без да се прави компромис с нуждата от удобство и привлекателност в нашето ежедневие; ще осигури финансова подкрепа за новаторски идеи и продукти чрез ad-hoc покани за представяне на предложения и чрез координирани програми, включени в многогодишната финансова рамка.

Снимките са предоставени от ПНМ Черни Осъм.

Източник
по материали на ПНМ Черни Осъм

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button