Проект „Възможност за трудова заетост и самоназначаване”

Проект „Възможност за трудова заетост и самоназначаване” е  с основна цел:  Осигуряване на възможност за срещане на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез обучение в условията на постпандемични предизвикателства пред икономиката.

Близо 11 000 безработни и заети лица могат да придобият нова професия или нови ключови компетентности чрез включване в безплатни обучения. Те са организирани от Агенция по заетостта и са финансирани от държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2022 г.

Обученията за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности от безработните лица ще се провеждат на територията на цялата страна – в над 110 населени места, а също и в 4-те клона на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО) в Плевен, Пазарджик, Смолян и Стара Загора, както и в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) в кв. Кремиковци към Министерство на труда и социалната политика.

Възможностите за обучения са в широк обхват и по отношение на професиите и компетентностите, които могат да се придобият чрез тях. В тях могат да се включат регистрирани в бюрата по труда безработни лица, като за целта подадат заявление за предпочитаните професии, по които искат да се обучават. Експертите в бюрата по труда консултират и информират кандидатите за обучения относно входящите условия, на които е необходимо да отговарят в зависимост от професията, за която ще се обучават.

Целева група:
Безработни лица с регистрация в ДБТ над 6 месеца;
Младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s);
Безработни лица без професионална квалификация;
Безработни младежи до 29 г.;
Безработни лица над 50-годишна възраст;
Безработни лица с трайни увреждания;
Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.
Освободени лица вследствие на преструктуриране, ограничаване на икономическата дейност поради пандемичната ситуация, зелената сделка и др.
Териториален обхват
На територията на Дирекция „Бюро по труда” – ДРСЗ Благоевград, ДРСЗ Ловеч, ДРСЗ Бургас, ДРСЗ Варна, ДРСЗ София и ДРСЗ Пловдив, ще бъдат включени 817 безработни лица от целевите групи, живеещи в населените места от общини- Община Банско, Община Сандански, Община Бургас, Община Малко Търново, Община Поморие, Община Варна, Община Дряново, Община Добрич, Община Каварна, Община Шабла, Община Кюстендил, Община Тетевен, Община Троян, Община Левски, Община Асеновград, Община Родопи, Община Борино, Община Рудозем, Столична община Община Годеч, Община Елин Пелин, Община Самоков и Община Своге.

Обученията ще се провеждат в гр. ТРОЯН в периода 13.06.2022г. до 11.08.2022г. и от 01.07.2022г. до 01.09.2022г.
Повече информация може да получите на място в бюрото по труда в Троян или на тел. 0670 63167, 0670 6034.

Дейности:
Обучения по ключови компетентности на 30 безработни лица за придобиване на:
КК „Предприемаческа компетентност”, тема „ Умения за собствен бизнес.;
КК „Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене”, тема „Социално включване и личностно развитие”;

Професионално обучение на 30 безработни лица за придобиване на:
I СПК или част от професия:
ПК „Икономист”, специалност „Земеделско стопанство”;
ПК „Работник в хранително-вкусовата промишленост”, специалност „Хранително- вкусова промишленост”;

Осигуряване на заетост на включени в професионално обучение лица на пълно работно време за период от 3 месеца.

Осигуряване на стипендия и транспортни разходи на безработните лица за времето на обучение: стипендия – 10 лв. на присъствен ден; транспортни разходи за 10% от участниците – 15 лв. на ден.

Източник
https://www.az.government.bg/bg/news/view/startirat-obuchenija-za-blizo-11-000-bezrabotni-i-zaeti-3853/

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button