Проведе се заключителна пресконференция в Троян по проект

Проведе се заключителна пресконференция  по проект BG16RFOP001-2.003-0020 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради“ в гр. Троян с адреси: ж. к. „Лъгът“, бл.12; ул. „Лъгът“ №2, бл. „Машстрой-2“; ж. к. „Черногор“ №16, 18, 20 – „Арда“, „Марица“, „Тунджа“; ул. „Опълченска“ №12, бл. „Балкан“, Ви уведомяваме за мястото на провеждане: гр. Троян, ж. к. „Черногор“ №16, 18, 20 – „Арда“, „Марица“, „Тунджа“ на 22 юни в Община Троян

Проведе се заключителна пресконференция по проект в Троян
Доволните граждани с ръководител проект, Лена Дундева и зам.-кмет Ангел Ангелов

Събитието уважиха представители на Областен информационен център, общинската администрация, фирмите изпълнители, сдруженията на собственици на санираните жилищни сгради, журналисти и граждани.

Пресконференцията откри господин Ангел Ангелов – заместник кмет на Община Троян. Той отчете ползите от реализацията на проекта, благодари на екипа и изпълнителите и пожела на живущите в санираните блокове да се радват дълго на ползите от енергийноефективните ремонтни дейности.

Госпожа Лена Дундева – ръководител на проекта – обстойно представи изпълнените дейности и постигнатите цели като акцентира върху приноса на проекта – по-високо ниво на енергийна ефективност, осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия на живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

В своето изложение госпожа Дундева не пропусна да благодари на фирмите изпълнители по проекта, които въпреки непредвидените обстоятелства, възникнали в следствие на ковид кризата и високата инфлация, са успели да се справят с работата си качествено и в срок.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button