Троянци участваха в дискусия за домашното насилие

Троянци и преподаватели от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”  участваха в изследване на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на домашното насилие. Изследването се реализира по проект на Женско сдружение “Екатерина Каравелова” – Силистра, с което ВТУ си партнира. Проектът е на стойност 85 162 евро, а финансовата помощ е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

На базата на проучванията ще бъдат предложени законодателни промени в България и извеждането на спешни образователни и социални мерки за ограничаване и предотвратяване на насилието в семейна среда.

В Информационно-културен център – Троян се състоя точно такова събитие, което е от особено значение.

Бяха организирани 3 фокус групи, като едната бе съставена само от троянски ученици над 16 години Всички присъстващи се представиха и  споделиха своите проблеми във връзка с насилието.

След това те бяха разделение на групи от проф. д-р Красимира Петрова и проф. д-р Велислава Чавдарова, които са част от изследователския екип на ВТУ – Велико Търново, с един въпрос – какви са факторите, пораждащи насилието, и как методи ще помогнат за избягването им.

Отговорите бяха много интересни –  липса на комуникация, семейна среда, зависимост от алкохол, наркотици, хазарт, образователния ценз, финансова зависимост и др. Даже учениците  подсказаха, че и повод за насилие са социалните мрежи, следродилната депресия и др.

Дискусията, която се проведе, бе много интересна и чрез нея присъстващите успяха да открият своя начин, за да се „излекуват“ и да намерят начин да се борят с домашното насилие..

На участващите в анкетата се полагаше финансово възнаграждение, което те дариха за  Сдружение  „SaveHer“, което подкрепя жените, жертви на насилие, като им осигурява сигурно пространство, където да споделят своята болка и проблемите, с които се сблъскват. Тук жените могат да получат адекватни насоки за действие, както и психологическа и юридическа помощ.

Лора Ковачева, управител на студио „Слънчоглед“   участва  в дискусията и дари  възнаграждението и събраните 415 лв от 1-ви юни,по време на тренировка по йога, на Община Троян в лицето на Марияна Николова (Началник отдел „Социална и здравна политика“ и Наталия Котовска, специалист, за Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на  граждани от троянска община.

Всички в екипа работят изцяло на доброволен принцип, като сред нас има психолози и юристи, които подпомагат жените в техните стъпки за излизане от порочния кръг на домашното насилие.

Националното количествено изследване се провежда във всички 28 области на страната. В него като анкетьори ще участват студенти от ВТУ, а целта му е да проучи нагласите на българина към насилието, полово ролевите стереотипи и личността. Паралелно с това експертна група от преподаватели от ВТУ ще изготвят карта с информация за отделните райони на България. Тя ще послужи за определяне на 14 области с характерни особености в социално-икономически аспект.
Екипът работи върху монография, която проследява историята на българското семейство от създаването на българската държава до наши дни. Тя ще бъде отпечатана и предоставена на университетите и библиотеките в страната. Неин електронен вариант ще бъде публикуван за свободен достъп в интернет страниците на ВТУ и Женско сдружение “Екатерина Каравелова”. Предвижда се изследването да бъде включено и в учебната програма по Етнопсихология на ВТУ.Троянци участваха в дискусия за домашното насилие
Чуйте интервюто с проф. д-р Красимира Петрова.

На снимката виждате –  Проф.Чавдарова, Цвети Радулова (организатор на събитието) и проф. Петрова

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button