В Троян се проведе Първа ученическа конференция по статистика

В Троян се проведе Първа конференция по статистика за ученици, организирана от Националния статистически институт и СУ „Васил Левски“ в града.

В Троян се проведе Първа ученическа конференция по статистика
Анелия Рускова, Вероника Стайковска и Даяна Минкова

В събитието, проведено в залата на общината на 10 юни 2022 г., взеха участие Диана Янчева – заместник-председател на НСИ, Росен Веселинов – заместник-областен управител на област Ловеч, Донка Михайлова – кмет на община Троян, Алина Русева – старши експерт от РУО – Ловеч, Ангел Балев – директор на СУ „Васил Левски“ и председател на Комисията по Образованието и младежта към Общинския съвет, общинския съветник Радка Бончевска – директор на ПГМЕТ „Акад. Ангел Балевски“, и много ученици.

Председателят на Общински съвет Троян  инж.Петко Пенков отсъстваше по уважителни причини, но също поздрави учениците чрез вяра Дочева. За истинския „виновник“  за събитието – Ангелина Иванова – имаше букет цветяВ Троян се проведе Първа ученическа конференция по статистика

Присъстващите ученици и гости бяха приветствани от Кмета на Община Троян Донка Михайлова, която сподели, че за нея е бил най-трудният изпит е бил статистиката, и че това е много важна дисциплина. Защото цифрите говорят най-точно.В Троян се проведе Първа ученическа конференция по статистика

В Троян се проведе Първа ученическа конференция по статистика
Зам.-областен управител Росен Веселинов поздрави учениците за увлечението по статистиката като наука и техните ментори и преподаватели за запаленото пламъче на любознателността. Увери младите хора, че решавайки сега статистическите и математическите модели и стигайки до правилните изводи, те ще трупат опит, който ще им е необходим за справяне с различни житейски ситуации в бъдеще.

 

В Троян се проведе Първа ученическа конференция по статистика
Диана Янчева -В приветственото си слово Диана Янчева поздрави участниците за идеята за конференцията, разказа за дългогодишните усилия на НСИ за повишаване на функционалната грамотност по статистика сред подрастващите и отправи пожелание за все по-голяма масовост в Европейската олимпиада по статистика за ученици и Международния конкурс за статистически плакат.
В Троян се проведе Първа конференция по статистика за ученици, организирана от Националния статистически институт и СУ „Васил Левски“ в града.
Подаръци за имаше за всички докладчици . На снимката – Андрей Ночев, Илия Маринов, Калоян Кабакчиев -8 клас. те прочетоха 2 доклада

На конференцията бяха направени 17 презентации от ученици от 8. и 11. клас като приоритетни области бяха демографската статистика, екологията и националните измерения на добива и потреблението на електроенергия и топлоенергия. Няколко от темите бяха ориентирани към местните специфики на Троян и общината. Младежите бяха вложили много старание и усърдие при придобиването на статистическа информация, създадена от НСИ и при анализирането на данните.

Докладите може да изгледате  от линка по-долу


Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button