Валентин Чамбов ще внесе предложение за отмяна на Заповедта за добив на едра дървесина

Валентин Чамбов – заместник-министърът на земеделието ще внесе предложение до министър Иван Иванов за отмяна на заповедта от 21 май миналата година на служебния министър на земеделието и храните Христо Бозуков за спиране на сечите в 30 процента от горите над 100 години и на горите покрай реки, извори, населени места и пътища.

Решение за отмяната на заповедта е взето на Националния консултативен съвет към земеделския министър, приети са и мерки за подобряване ситуацията в този сектор. Това съобщи Чамбов пред медиите на брифинг след провелата се днес конференция „Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в България“ в хотел „Балкан“ в троянското село Чифлик, община Троян. Според представителите на бранша вследствие на тази заповед има недостиг на дървесина, от което и цените изкуствено са се повишили.Валентин Чамбов ще внесе предложение за отмяна на Заповедта за добив на едра дървесина

„Аз, заедно с изпълнителния директор на Агенцията по горите, ще подготвим доклад, с който ще предложа на министъра на земеделието да отпадне тази заповед и да се потърсят други нормативно регулирани механизми за нормалното ползване на дървесина в тези райони като крайречните гори“, посочи Чамбов.

Организатори на днешния форум са Община Троян, Лесотехническият университет в София, Сдружение „Троян – мебел“ и Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост. Конференцията бе по инициатива и с финансирането на бизнеса в Троян, където има регистрирани 320 мебелни фирми.

Участваха представители на държавата, местната власт, науката и на дървообработващата и мебелната промишленост.

Заместник-министърът посочи, че по време на срещата е постигнат консенсус и единодушие, че държавата трябва да продължи да подпомага този сектор, да търси механизми за нормалното регулиране на взаимоотношенията по отношение на ползване на дървесина, извършване на дърводобив и съпътстващите дейности.

По време на форума са дадени и конкретни предложения как да се подобри ситуацията на пазара на дървесина.

По думите на ректора на Лесотехническия университет в София проф. д.н. Иван Илиев състоянието на българските гори не е притеснително. „Горите от десетилетия работят по десетгодишни горско-стопански планове, т. е. планирани са видовете, количествата сечи, залесяване – всички дейности“, посочи ректорът.

Относно незаконната сеч заместник-министър Чамбов заяви, че има трайна тенденция за намаляване. „Аз очаквам в следващите години това да продължи, защото такова е нивото на актовете и нарушенията. Този бич, който беше в началото на века, вече не е факт и обемите, които стават предмет на разкритие на нарушения в горите намаляват. Усилията за прозрачност и контрол в горите дават резултат и нарушенията отиват към своя естествен край“, посочи Чамбов.

Христо Йовчевски, собственик на мебелно предприятие, съобщи, че по време на конференцията е взето решение да се създаде постоянна комисия, в състав от дървообработвателни и мебелни предприятия, която да бъде във връзка с министерството и градивно да се решават проблемите, които възникват. „В момента мебелният и дървообработващият бранш в България имат уникална възможност да заемат места на европейски пазари, освободени от доставчици от далечния Изток“, добави Йовчевски.

Кметът на община Троян Донка Михайлова изрази задоволство от резултатите от конференцията и посочи, че в Троян всяко пето работно място е в този сектор и решението на проблемите му означава доходи на хората и работни места и перспектива за развитие на общината.Валентин Чамбов ще внесе предложение за отмяна на Заповедта за добив на едра дървесина

Автор:
Видео:Троян експрес
Източник
БТАБТА

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button