Градският парк “Капинчо“ ще бъде обновен

Градският парк “Капинчо“ след година и половина чакане ще бъде обновен, това съобщи Донка Михайлова -кмет на община Троян. От Фонд „Земеделие“ най-после утвърдиха проекта на общинска администрация за ремонт на туристическа инфраструктура в парк „Къпинчо“. Днес  е подписан договор за финансиране, споделя Михайлова

Кметът пояснява, че „парк „Къпинчо“ е сложен за реконструиране и поддържане, поради това, че голямата част от терените в него са частни. Непосредствената териториална близост на публична общинска собственост с частни терени не позволява цялостни решения. С настоящия проект ще бъде реконструирана основната част от инфраструктурата, собственост на общината. Проектът включва ремонт на стъпалата, на уличното осветление, поставяне на нови пейки, дървени парапети и съдове за отпадъци“.

Размерът на финансиране от програмата е 120000 лв. Община Троян ще осигури съфинансиране на проекта, наложено от ръста на цените на строителните материали, в периода на оценка.

Община Троян полага системни усилия за подобряване състоянието на градския парк “Капинчо“, който все по-често се ползва за отдих и разходка от жителите и гостите на града. През 2017 година беше обособена и маркирана туристическа пътека за всички любители на пешеходния туризъм. Уникалното при нея е, че само на няколко крачки от градския шум, по приятен и лесен маршрут, с подходящи места за пикник със семейството и приятелите, можем да излезем сред природата в Троян. В продължение на около 1 час и 20 минути, можем да преминем по маршрута ЖП прелез „Капинчо“ – Туристически дом „Никола Габърски“ – парк „Капинчо“ – минерална чешма – водопад Бръмбар скок – База по ориентиране – ЖП прелез „Капинчо“. през 2019 -та алеите в парк „Къпинчо“ са включени в проектно предложение „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян и с. Старо село, община Троян“, подаден по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. .Чак през тази година има зелена светлина за осъществяване на проекта.

Надяваме се, че след реализиране на предвидените мероприятия, парк „Капинчо“ ще се превърне наистина в едно по-хубаво място за отдих на гражданите и гостите на Троян.

Във видеото можете да видите обсъждането на Бюджет 2020 г, в който е включено и обновяването на градския парк “Капинчо“.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button