График за преустановяване работата на детските градини

График за преустановяване работата на детските градини и Детска ясла в Община Троян, с цел извършване на текущи ремонти, хигиенизиране и предоставяне възможност на персонала да използва годишния си полагаем отпуск.

N~ Наименование на детската
градина
Няма да приема деца
от / до 1вкл./
Приемаща детска градина
за периода
1

·        1

i

ДГ„Мир“ от 04.07. до 22.07.2022 г. ДГ„Синчец“

ДГ „Буковец“ и ДЯ – за деца от яслена грvпа

Изнесена група -с.Дебнево от 0].08. до 05.09.2022 г. ДГ „Мир“ – осн. сграда в гр. Троян
·  2 ДГ„8сми март“ от 04.07. до 22.07.2022 г. ДГ„Буковец“ и ДГ „Здравец“
Изнесена група – с.Врабево от 08.08. до 05.09.2022 г. ДГ„Осми март“ – осн. сграда в гр.Троян
3 ДГ„Буковец“ от 25.07. до 14.08.2022 г. ДГ„Осми март“ и ДГ „Здравец“

ДГ „Мир“ и ДЯ- за деца от яслените групи

4 ДГ„Синчец“ от 01.05. до 19.08.2022 г. ДГ„Мир“ – Троян
5 ДГ„Здравец“ от 15.08. до 02.09.2022 г. ДГ„Буковец“ и ДГ„Осми март“
6 ДГ„Звънче“, с.Калейца от 11.07. до 29.07.2022 г.
Почистване: 05.- 09.09.22 г
Изнесена група ДГ„3вънче“ – с.Борима
Изнесена група – с.Борима от 01.08. до 05.09.2022 г. Uсн. сграда ДГ„Звънче“ – с.Калейца
Изнесена група -Г.Желязна от 01.08. до 05.09.2022 г. Осн. сrрада ДГ„Звънче“ – с.Калейца
7 ДГ„Незабравка“, с.Орешак от 01.08. до 19.08.2022г. Изнесена група с. Черни Осъм

ДГ „Здравец“ до i 5.08.22 г., ДТ „Мирю ДГ„Осми март“

Изнесена група – с.Ч.Осъм от 01..07. до 29.07.2022 г. Основна сграда ДГ„Незабравка“; с.Орешак
8 Детска ясла — Троян Детска млечна кухня от 15.08. до 05.09.2022г.
от 15.08. до 05.09.2022г.
ДГ „Буковец“ и ДГ „Мир“

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button