Какви решения бяха гласувани от общинските съветници на Троян

Какви решения  бяха приети общинските съветници в Троян може да видите във видеоматериала –  част от редовната сесия на троянския парламент, състояла се на 30.06.2022 г в заседателната зала на Община Троян.

Първата точка от дневния ред бе награждаване на медалисти от Европейско първенство по карате – шотокан в Кранево– България 2022 година, за което вече писахме.

Наградиха медалистите от Европейско първенство по карате – шотокан

Втората точка от дневния ред,   а именно  „Приемане на декларация, относно членство на Република Северна Македония в Европейския съюз“, която бе внесена от групата на ВМРО в Общинския съвет и  бе оттеглена от  Даниел Сираков. Доводът му бе, че е вече факт политическо  предателството спрямо националните интереси на  България с гласуваното от 170 депутати решение, което може да отблокира процеса на интеграция на Северна Македония с Европейския съюз, но постави редица условия. 21 депутати се въздържаха при гласуването.  Сираков изтъкна още, че  Македония е територия на България с наименование Македония.  Той подчерта, че България е  Мизия, Тракия и Македония.

Общинските съветници на Троян решиха с  мнозинство да бъдат включени за учебната 2022/ 2023 година общински детски градини и училища от община Троян в Списъка със защитените детски градини и училища в Република България. Това решение бе гласувано  на редовното заседание на 30 юни 2022 г.

По-точно съветниците решиха това да са : Основно училище (ОУ) Иван Вазов, с. Дебнево, ОУ Васил Левски с. Борима и част от детска градина Звънче, с. Борима

Също така решиха да  приемат Наредба за отмяна на Наредба №8 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Троян.

Троянските съветници единодушно приеха  Общинската програма за закрила на деца и ученици с изявени дарби за 2022 г.

Бе направена частична актуализация на бюджета и поименните списъци за 2022 г.

Съветниците дадоха  съгласие за ползване на част от средствата от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Приеха  Наредба за изменение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, както и   Наредба за изменение на Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян.

Беше отпусната и финансова помощ на  младия лекоатлет Христо Минков за преминаване на маршрута от Ком до Емине, както и на други нуждаещи се такава подкрепа по други причини.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button