Мониторинг на политики за гражданско участие и прозрачност в местната власт

Мониторинг на политики за гражданско участие и прозрачност в местната власт се проведе в  Информационно-културният център на Троян.  Това бе интересна среща – разговор на жители на общината (града и селата) за достъпа на гражданите до дейността на местната власт.
Община Троян е включена в националния проект Мониторинг на политики за гражданско участие и прозрачност в местната власт, организирана от Института за социална интеграция (ИСР) в партньорство с Фондация „Фридрих Еберт“. Проектът се реализира в представителна извадка от 10 общини в цялата страна, а основните инструменти са разговори в рамките на фокус-групи и анализ на различни публично достъпни източници на информация.
Водещ на срещата беше Николай Белалов, член на Управителния съвет на ИСР, с богат опит в областта на неправителствения сектор, председател на Дискусионен клуб за социална местна политика.
Целта на фокус-групата беше участниците да отговорят на въпросите от анкета, като изразяват мнението си за прозрачността в работата на местната власт (кмет, община, общински съветници), за качеството на услугите и възможностите за личното участие на гражданите в наблюдението и контрола на управленския процес.
„Фокус-групата“ е специфичен инструмент за изследване на лични мнения и нагласи сред определена общност. При него на група хора се задават въпроси относно тяхното отношение към обществено явление, продукт, услуга, реклама, идея или проблем с обществена значимост. Водещият задава предварително подготвени въпроси, а участниците отговарят и обсъждат групово отговорите си. Отговорите се записват и обобщават, като по този начин се изгражда „момента снимка“, която се сравнява с информация, събрана от други източници.
В рамките на настоящия проект бяха зададени около 40 въпроса, групирани в общи теми:
Управление на общината
Общината и гражданите
Публичност и комуникация
Достъп и достъпност
Част от фокус-групата беше Росен Веселинов, зам. областен управител на област Ловеч който даде конкретни данни за дейността на неправителствения сектор, за работата на кварталните съвети, за общинските фирми.
В края на срещата се включиха и общинските съветници Владимир Хаджийски, Елена Ройнева и Христина Петрова, които разказаха за дейността си в Общинския съвет и с общността.
След приключването на работата на фокус-групата Николай Белалов сподели интересни моменти от опита си като общински съветник в София, разказа за проблемите на гражданите в трите общини, посетени по проекта до момента (Варна, Силистра, Елин Пелин).
Ангелина Иванова
Снимки: Троян Експрес
Информация за проекта можете да прочетете на сайта на Института за социална интеграция
https://www.isi-bg.org/?cid=53&NewsId=820&fbclid=IwAR0E0UAS_2Oqb2uDGsT0x800bchZA_0zUfL6rDYHSlwV1S4FyoCxGAqoVZg

 

Автор:
Ангелина Иванова

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button