Над 15 хиляди документа от архива държавна собственост вече дигитализирани

Над 15 хиляди са дигитализираните актове и регистри държавна собственост по общини, сочи отчетът на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в края на второто тримесечие на годината. Целта е да се улесни търсенето чрез филтриране на информацията и да се подобри опазването на оригиналните архивни документи чрез намаляване на използването им за сметка на висококачествени дигитални заместители. Това се прави в изпълнение на плана за дигитализация на областната администрация, като по този начин ще бъдат опазени оригиналните документи, предадени в архива на администрацията преди около 30 години, съобщават за Троян експрес от администрация Ловеч.
Процесът продължава, ще бъдат създадени електронни регистри за всички имоти държавна собственост на територията на областта.
Приключи ремонтът на помещението на архива държавна собственост, подменя се обзавеждането, окомплектовани са описите на документите, предстои фактическото подреждане на документацията.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button