Най-ниска е безработицата през юни в община Троян

Най-ниска е безработицата през юни в община Троян – 3,3 на сто, както и в община Априлци – 3,5 процента. Най-висока е в общините Угърчин (15,7 на сто) и Ябланица (20,9 на сто). В Ловеч е 3,6 на сто, съобщават от  информират от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ (ДРСЗ) – Ловеч.

Намалява  и равнището на регистрираната безработица в Ловешка област, като отбелязва спад спрямо май с 0,7 процентни пункта и през юни е 6,4 на сто. На годишна база се наблюдава спад с 1,4 процента.

В края на юни регистрираните безработни в бюрата по труда от Ловешка област са били 3596, което е с 357 души по-малко от май. На годишна база безработните спадат с 769 души.

Сериозно увеличение има на постъпилите на работа безработни. През юни броят им е 626, което е с 343 повече в сравнение с миналия месец и с 40 лица по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Най-много са наети в сектора на държавно управление – 40,3 процента, и преработващата промишленост – 15,8 на сто.

Най-търсените професии през месецa са: работници по събиране на отпадъци; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в селско, горско и рибно стопанство и др.

Автор:
БТА

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button