Регионалното министерство отпусна 4 млн лв за Троян

Отпадна изискването за избран изпълнител след процедури по Закона за обществените поръчки.

Регионалното министерство ще финансира целево общините по обективни критерии. За целта чрез преструктуриране на бюджета на ведомството за 2022 г. се осигуряват 418 млн. лв.

234 общини ще получат финансиранe за 297 проекта за пътища, улици и ВиК. Средствата ще достигнат до над 6,4 млн. българи според националната статистика.

За  община Троян по проект  „Реконструкция на участък от съществуващ общински път LOV1140 през с. Орешак (ул. „Стара планина“), заедно със съоръженията и принадлежностите към него“ са отпуснати  4 087 448,64 лв. Това четем във финалния списък на одобрените общини в сайта на Министерството на регионалното развитие. Тук трябва да поясним, че половината от средствата ще бъдат отпуснати тази година.

Този списък с проекти е съставен от експертите в Министертво на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), които работиха заедно с експертите от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Класираните обекти са от всички подадени искания от кметовете в МРРБ от февруари насам и в Министерство на финансите в последните дни. Спазени са критериите проектите да обхванат максимален брой общини и население и да имат годна проектна и техническа документация, включително валидно разрешение за строеж. Отпадна изискването за избран изпълнител след процедури по Закона за обществените поръчки.

От понеделник МРРБ ще изпрати писма до общините, които не са подали всички необходими документи и не са представили доказателства за проектите си като: пълна проектна и техническа информация за обектите, валидни разрешения за строеж, декларация за липса на двойно финансиране и др. Документите ще бъдат събирани със съдействието на НСОРБ.

Общата стойност на всички проекти в списъка е над 827 млн. лв. През тази година общините ще получат 50% от необходимото финансиране за всеки обект. Това условие бе договорено със сдружението на общините. Причината е, че за някои проекти няма да има физическо време да бъдат завършени до края на 2022 г., тъй като местните администрации тепърва ще провеждат процедури по ЗОП.

В списъка са включени само обекти, които по Закона за публичните финанси могат да бъдат финансирани от бюджета на МРРБ.

г

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button