Със заповед се забранява обработката на пасища и стърнища с техника до 7 август

Със заповед на министърът на Земеделието Иван Иванов, от 25 юли до 7 август 2022 г. забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство, чрез косене. Със същата заповед се ограничава косенето на трева, машинно почистване (мулчиране) и почистването на храсти. Целта на налаганите ограничения е отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари, се посочва още в Заповедта, цитирана от Троян експрес.

Министерството на земеделието предупреждава, че при неспазване на предписанието ще бъдат налагани глоби или имуществени санкции от директорите на областните дирекции „Земеделие“, съгласно Закона за защита при бедствия.

Заради наложените ограничения за този период земеделските производители ще бъдат освободени от задължението да поддържат постоянно затревените площи и обработваемите земи и няма да търпят административни санкции от Държавен фонд „Земеделие“.

Министерството на земеделието напомня отново, че паленето на стърнища е забранено и се санкционира.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button