Щ се проведе пълномащабно учение за управление и справяне с последствията от настъпило ПТП

Ще се проведе пълномащабно учение за управление и справяне с последствията от настъпило ПТП, това бе решено по време на Областната комисия по безопасност на движението, цитирано от Троян експрес.

На заседание миналата седмица областната комисия по безопасност на движението по пътищата реши през септември или октомври т. г. в Ловеч да се проведе пълномащабно учение с участие на силите на Единната спасителна система, областното пътно управление, областната структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, общини и доброволни формирования. Темата му ще е осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътнотранспортно произшествие (ПТП) с пострадали. Ще се проведе в района на ж.п. прелеза до автобусната спирка на фирма „Велга“.
Комисията беше запозната с писмо с насоки от Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата за провеждането на такова учение, като беше акцентирано на рамковия план за действие за управление и справяне с последствията от настъпили пътнотранспортни произшествия – С.П.А.С.И. Той съдържа четири етапа: съобщаване за настъпило ПТП; повикване и адресиране на спасителни екипи; спасяване на пострадалите; извършване на дейности по нормализиране на движението.
Основните оперативни цели на С.П.А.С.И. са създаване на ефективна организация за координация и взаимодействие между компетентните органи за реагиране при ПТП с пострадали или усложнена метеорологична обстановка, затруднени пътни условия, затруднено и/или блокирано движение по уличната и пътната мрежа; поддържане на устойчиви връзки за оперативно уведомяване и обмен на информация при прилагането на мерки между компетентните органи; повишаване капацитета на органите на изпълнителната власт за обезпечаване на кризисния мениджмънт за справяне с последствията от настъпило ПТП или усложнена пътна обстановка чрез установяване на приоритетите на реагиране, формиране на информационния поток вътре в органите за управление и към обществеността; управление, координация и контрол на съставните части на Единната спасителна система.
Предстои заповед на областния управител за провеждане на учението с посочване на дата и участници.

 

Източник
Областна администрация

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button