Три обекта в Троян ще се реставрират с финансовата подкрепа на Министерството на културата

Други два - в Ловеч по спечелени проекти на областната администрация

Tри проектни предложения за ремонт и реставрация на обекти в Троян са получили одобрение по програмата на Министерството на културата „Опазване на недвижимото културно наследство“  . Те са на Музея на занаятите за ремонт и фасадна реставрация на сградата на музея и за фасадна реставрация и консервация на сградата на културата и изкуството „Конака“ към него, както и на Центъра за личностно развитие за ремонт на покрива на Шошковата къща. Проектите са в партньорство с община Троян и са на обща стойност 324 хил. лв.
За финансиране са одобрени и два проекта на Областна администрация – Ловеч. Единият е за консервационно-реставрационни работи на покрива и конструктивно укрепване на „Къща на Екатерина Пеева и Тодор Тодоров“ в Ловеч, която е недвижима културна ценност с национално значение. Сградата се намира в кв. Вароша и е уникална по планова схема и разположение. Тя обаче е в предаварийно състояние, констатирано още през 2018 г., през 2019 г. областната администрация в конкурсна процедура печели от Министерството на културата финансиране и изготвя проектната документация за цялостна реставрация и адаптация. Сградата, публична държавна собственост, в момента е с висока степен на застрашеност поради риск от пропадане на покрива и оттам от срутване. Тя е част от архитектурно-историческия резерват „Вароша“ и е с перспективи за ползване като ресурс за устойчиво развитие и за нуждите на културния туризъм. Затова, за да се предотврати по-нататъшното увреждане и разрушаване, се пристъпва към заложените в инвестиционния проект неотложни работи – ремонт на покрива и конструктивно укрепване.
Срокът за реализация на проекта е до 15 ноември т. г., финансирането по него е в размер на 156 900 лв.
Другият спечелен проект е за изготвяне на проектна документация на къща музей „Васил Левски“ в с. Батулци, община Ябланица, финансовото подпомагане е 15 625 лв. Сградата е със статут на историческа недвижима културна ценност с местно значение. Тук през 1871 г. Васил Левски полага основите на местния революционен комитет. През 1966 г. в нея е открита музейна сбирка, която е била отворена за посетители до средата на 90-те години на миналия век. Към момента сградата е необитаема и в аварийно състояние, с висока степен на застрашеност, заради което е необходимо спешно укрепване и предотвратяване на по-нататъшното й увреждане и разрушаване.
И за тази къща, както и за другата в Ловеч, възможностите на областната администрация сама да се справи с финансиране на дейности за проект за цялостна реставрация и адаптация са силно ограничени. Затова и през 2019 г. кандидатства пред Министерството на културата, но не получава подкрепа. Със спечеленото сега финансиране ще бъде изработен инвестиционен проект за консервация и реставрация на сградата като първи етап от възстановителните работи, независимо на чие разпореждане ще бъде след това обектът. Сградата може да бъде възстановена и да се ползва за развитие на туризма в община Ябланица, за което сегашните ръководства на двете администрации имат разбирането и договореност за съвместни действия.
И на този проект срокът за реализация е до 15 ноември т. г., и по двата ще започне работа след подписване тези дни на договор между Министерството на културата и областната администрация.

 

Източник
Областна администрация

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button